Kraftanstrengelse av Samskip/Nor Lines

Samskip oppgraderer transportnettverk mellom Nordsjøen og Baltikum.

Publisert

Datterselskapet Nor Lines øker både kapasitet og frekvens i logistikktilbudet til sjøs fra 1. oktober.

Bakgrunnen er økende etterspørsel på reefer- prosjekt- og konvensjonelle godstjenester nordover langs norskekysten og videre til Murmansk. To eksisterende multifunksjonelle serviceruter øker til tre.

Den mest åpenbare forandringen er dagens kapasitet på tre skip i Nor Lines-tjenesten mellom baltiske havner og Norge som utvides til fire fartøy, hver med reefer/palletisert og dekksplass og 50mt tyngdekraftkrankapasitet. Den kombinerte tjenesten vil imidlertid bli delt, med to fartøypar som driver separate tidsplaner.

I øst og vest

Ett par vil koble Nord-Norge til tyske og nederlandske havner, med fokus på frossen fisk/prosjektlaster sørgående og palletiserte/prosjektlaster nordover.

Målet er å tilby fleksibel havnekombinasjon med Nord-Norge og Murmansk og Arkhangelsk i Russland, og direkterute fra Tyskland og Nederland.

Det andre skipsparet skal betjene importører og eksportører i danske og polske havner med havner på norskekysten fra Fredrikstad til Tromsø.

Den norske linjen fra Nederland til Norge betjenes av de LNG-drevne fartøyene Kvitbjørn og Kvitnos, som hver tilbyr 1500 linjemeter RoRo-kapasitet, 122 TEU og 1500 tonn reefer-kapasitet.