Ved å erstatte diesel med flytende naturgass eller biogass, kan CO2-utslippene fra tunge lastebiler reduseres betydelig, mener Volvo Trucks.

Volvo: - Flytende gass er best

Flytende gass er det beste tilgjengelige klimaalternativet på markedet for tung region- og langtransport, ifølge Volvo Trucks.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved å erstatte diesel med flytende naturgass eller biogass, kan CO2-utslippene fra tunge lastebiler reduseres betydelig. Flytende naturgass (LNG) brukes i dag først og fremst i industriell drift, men har gode forutsetninger for å bli et konkurransedyktig kjøretøydrivstoff med betydelige miljøfordeler, ifølge Volvo Trucks. Selskapet har nå intensivert utviklingen av gassdrevne lastebiler for tung region- og langtransport.

Fossilt, men gir lavere utslipp

«Flytende naturgass og biogass er de beste, lett tilgjengelige alternativene til diesel for tung region- og langtransport», sier Lars Mårtensson, som er miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

Å redusere miljø-ødeleggende utslipp fra tung kommersiell trafikk, er en utfordring som engasjerer politikere og transportinnkjøpere, fraktselskaper og kjøretøyprodusenter. I mai presenterte EU en forskrift som krever en reduksjon av CO2-tallene fra tunge kjøretøy fra og med 2019.

- Mange av kundene våre, og deres kunder igjen, jobber allerede målrettet for å redusere miljøavtrykkene sine. Denne forskriften vil føre til lavere utslipp, og vi ser en tydelig mulighet for å øke markedsandelen for LNG (flytende naturgass) som et ledd i denne løsningen. Visjonen vår er at lastebiler fra Volvo skal være utslippsfrie, men dette oppnår vi ikke med én enkelt løsning, men snarere gjennom flere parallelle løsninger, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

Naturgass er åpenbart et fossilt drivstoff, men det kan gi 20 % lavere CO2-utslipp enn diesel, ifølge en pressemelding fra Volvo. Hvis biogass brukes i stedet, kan klimapåvirkningen reduseres med opptil 100 %, opplyses videre.

- Lett tilgjengelig

Ved å bruke metan i flytende form (LNG – Liquefied Natural Gas) skal det være mulig å frakte større mengder drivstoff, og dermed sikre de nødvendige kjørelengdene for langtransportoppdrag. Både naturgass og biogass består først og fremst av metan, som er en potent klimagass. Dette gjør at det er svært viktig å minimere risikoen for gasslekkasjer under transport, påfylling og drift av kjøretøyet.

Mens biogass hittil bare produseres i begrensede menger, er naturgass svært tilgjengelig på lang sikt globalt sett. Dette er en viktig forutsetning for storstilt utbygging, og det samme er et konkurransedyktig prisnivå. I mange europeiske land koster naturgass mindre enn diesel. En strategi for å bygge ut LNG-infrastrukturen er også med i EU-kommisjonens og medlemslandenes handlingspakker for å sikre Europas energitilførsel i på lang sikt.

- Alt i alt gjør dette at flytende gass er det beste, lett tilgjengelige klimaalternativet på markedet for lang- og tungtransport. Nå trenger vi gassdrevne lastebiler som kan konkurrere med diesel når det gjelder ytelse og drivstofforbruk, samt fortsatt utbygging av LNG-infrastrukturen. Vi har sett store fremganger innenfor begge områdene, sier Mårtensson i meldingen.

Powered by Labrador CMS