Per Madsen sier takk for seg

Per Madsen (68) sier takk for seg som forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Publisert Sist oppdatert

Nestleder, Tore Velten, overtar NLF-rattet når lastebilforkjemperen trekker seg tilbake på årsmøtet i Alta i juni, etter åtte år som forbundsleder.

Den ihuga forkjemperen for norske lastebileiere og norsk samferdsel har aldri lagt skjul på at NLF er organisasjonen i hans hjerte.

For to år siden takket han for seg som daglig leder i Svendsrud Transport. Selv om Madsen har en rekke styreoppgaver i andre godsselskaper, og som styreleder i tre av disse, fikk han dermed mer tid til NLF.

Madsen har alltid stått på kravet om like rettigheter. Han har alltid ivret for samarbeid og har vært sterkt opptatt av nettverksbygging. Forskjellbehandling, sosial dumping og kabotasje vil ikke Madsen ha noe av. Han har heller ikke gått unna for en hardere linje for å få gjennomslag, blant annet gjennom en sterkere synliggjøring i trafikkbildet.

Ifølge Madsen er det slutt med at en skal stå med hatten i hånda overfor politiske myndigheter.

- Vi må slå i bordet og fortelle at vår virksomhet er avgjørende for samfunnsmaskineriet. ”Uten lastebilen stopper Norge” er et slagord som absolutt har sin berettigelse. Vi er ikke på veien for moro skyld, men for å få frem varene og ta hånd om søpla fra forbrukersamfunnet, har Madsen tidligere understreket overfor Mtlogistikk.

Han har lenge vært mektig lei utenlands konkurranse hvor de fleste utenlandske transportører passerer gratis gjennom bomringen, på grunn av svikt i innkrevingssystemet.

Sentral rolle

Madsen har også spilt en sentral rolle i norsk motorsport gjennom mange år. Han var president i både Norsk Motor Klubb (NMK) og Norges Motorsykkelforbund (NMF) i henholdsvis ni og 11 år. NMF er også en del av Norges Idrettsforbund. Han var aktiv i Martin Schanches storhetstid. Schanche, Mr. Rallycross, var med i ”gamet” i 30 år.

Blant annet var Madsen en primus motor i oppbyggingen av Lyngåsbanen utenfor Drammen som ble åpnet i 1971.

Per Madsen kom fra stillingen som driftssjef i tankbilselskapet Jørgensen Transport da han i 1988 ble ansatt i tilsvarende stilling i Drammen-selskapet Svensrud Transport AS, hvor han var daglig leder siden 1995.

Få har hatt større innvirkning på norsk godstransport de senere årene enn han.

Per Madsen kom inn i forbundsstyret etter at han ble oppfordret til å stille til valg som styremedlem ved landsmøtet i Sarpsborg i 2006. To år etter, under landsmøtet i Tromsø i 2008, trakk den sittende lederen seg.

Etter mange oppfordringer stilte Madsen til valg og ble valgt enstemmig.

Per Madsen kan se tilbake på en lang karriere som forbundsleder. Den viktigste saken han har jobbet med er ifølge han selv strategiprosjektet ”Veien Videre”. 

Selv om han nå trer til side har han fortsatt blikket rettet fremover.

Madsen oppfordrer det nye forbundsstyret til å fortsette moderniseringen og fornyelsen av forbundet.