Går sammen for å styrke sjøtransporten

Norske Havner og KS Bedrift Havn samler kreftene for å styrke sjøtransporten og bidra til det grønne skiftet. Innen nyttår slås de sammen til én organisasjon.

Publisert

Havnenes rammebetingelser er i endring. Det pågår flere store arbeider, som kan få stor betydning for havnenes framtidige rammevilkår. Utarbeidelse av en ny havne- og farvannslov er et eksempel på hva som kan påvirke havnenes framtidige ansvarsområde og økonomiske rammevilkår.

– Skal forsterke vår stemme

– Havnene har betydning langt utenfor havnegjerdene. Det er derfor viktig at havnene har rammeverk, kompetanse og robust økonomi, slik at de kan utvikle seg i tråd med samfunnets behov for miljøvennlige og sikre transportløsninger. Rammevilkårene må stimulere til utvikling av havnene som viktige knutepunkter i transportsystemet. Sammen kan vi forsterke vår stemme i arbeidet med å sikre sjøtransporten gode rammevilkår også fremtiden, sier Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner.

Samfunnet skal framover gjennom et grønt skifte med store utslippsreduksjoner, samtidig som det forventes en kraftig vekst i transportsektoren. Det forventes også økt aktivitet i havrommet, som vil sette nye krav til havneinfrastrukturen, og den teknologiske utviklingen går raskere enn på lenge.

Det rette valget

– Havnene vil spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet og oppfyllelse av våre klimaforpliktelser. Havnene vil også i årene som kommer bli utfordret av den teknologiske utviklingen som skjer i maritim næring. Ved å forene krefter, kan vi bidra enda bedre til at sjøveien blir det naturlige miljøvalget for effektiv og framtidsrettet transport, sier Tore Lundestad, styreleder i KS Bedrift Havn.

Den nye organisasjonen vil fortsette under navnet Norske Havner og være en del av KS Bedrift. Organisasjonen får fire ansatte, som vil arbeide med havn i et fagmiljø på 25 ansatte. 

Styreleder i KS Bedrift er svært fornøyd med at fusjonen nå er vedtatt.

– Havnene har en viktig samfunnsrolle og vi er veldig glade for at denne prosessen har gått så bra. Sammen med andre viktige samfunnsbedrifter som er organisert i KS Bedrift, vil alle havnene nå være en del av et bredt fagmiljø til glede både for havnemedlemmer og andre fagområder, sier Per-Arne Kaarstad, styreleder i KS Bedrift.

Kjært barn – mange navn

Norske Havner fyller 100 år som organisasjon i år. Forgjengeren Havnefogdenes Landsforening ble stiftet i Kristiania 28. oktober 1918. 

24. april 2017 ble Norske Havner stiftet i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i daværende Norsk Havneforening. Av praktiske årsaker skjedde stiftelsen gjennom en omdannelse av Havneforening. Samtidig gikk Norsk Havneforbund, som var gjenopplivet i 1995, inn i foreningen.

KS Bedrift Havn ble opprettet som kontaktutvalg i KS Bedrift i 2008.

Powered by Labrador CMS