Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten var på kontroller av varebiler i Oslo, Bergen og Trondheim 27. april. Sjåfører, transportbedrifter og transportkjøpere ble sjekket i den store aksjonen. Foto: Statens vegvesen

Storkontroll av varebiler og transportkjøpere

23 av 319 varebiler fikk kjøreforbud som følge av overlast da Statens vegvesen og andre etater hadde storaksjon flere steder i landet i slutten av april.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilene ble brukt i såkalt distribusjonskjøring, det vil si varetransport over kortere strekninger. At så mange biler var lastet for mer enn de er bygget for, får Vegvesenet til å reagere.

- En god del varebiler blir brukt til transporter hvor de rett og slett ikke er egnet. De faller utenfor regelverket som regulerer arbeidstid, løyver og kompetansekrav for kjøring med tyngre kjøretøy, og vi mistenker at enkelte transportkjøpere utnytter dette. De overlaster varebiler og det kan virke som om de driver rovdrift på sjåfører heller enn å bruke større biler. Det er konkurransevridende og kan også gå utover trafikksikkerheten og tryggheten på veiene våre, sier Per Herman Pedersen som leder Vegvesenets transportkrimprosjekt.

Flere kontroller fremover

Det ble skrevet ut 17 gebyrer og tre sjåfører ble politianmeldt i kontrollene som ble gjennomført i Oslo, Trondheim og Bergen. I tillegg ble 13 biler avskiltet, og det ble skrevet ut 97 mangellapper for tekniske forhold.

- Resultatene av kontrollen viser at det er nødvendig å følge opp dette transportsegmentet mer fremover, sier Pedersen som lover flere kontroller.

Transportkjøpers medansvar

Aksjonen 27. april var resultatet av et ønske om å kartlegge distribusjons- og budsegmentet nærmere. I tillegg til å kontrollere enkeltsjåførene, var det også viktig for Vegvesenet å kartlegge de som bestiller og organiserer transporten. Mange av kontrollene foregikk derfor i tilknytning til transportterminaler.

- Vi ser behovet for å se forbi den enkelte sjåfør. Transportkjøpere har et medansvar, og vi ønsker å stille dem til ansvar i sterkere grad enn det vi har gjort frem til nå. Vi må undersøke om det bare er enkelttilfeller, eller om det kan dreie seg om mer systematisk utnyttelse av sjåfører og kalkulerte risikovurderinger for å spare penger, forklarer Pedersen.

Viktig med samarbeid

Aksjonen ble til etter samarbeid mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. Politiet og Skatteetaten var også med på kontrollene.

Når noen først opererer på kant med loven, bryter de ofte reglene innen ansvarsområdene til flere etater. Blant annet var det flere ansatte i et foretak som oppga å jobbe «fast» 65-70 timer per uke uten overtidsbetaling og med lavere timelønn enn bransjen for øvrig.

- Transportvirksomheten på veien skal skje i ordnede former, noe som krever kontroll og tilsyn fra flere etater. Når flere etater samarbeider, har vi større muligheter til å utgjøre en reell forskjell for tilstanden i næringen, sier Morten Lien, prosjektleder for transportsatsningen i Arbeidstilsynet.

Resultater fra kontrollen:

  • 319 kontrollerte kjøretøy
  • Til sammen 3 anmeldelser, 17 gebyrer og 23 kjøreforbud
  • 97 mangelrapporter for tekniske forhold
  • 23 kjøreforbud for overlast og 4 mangler for svak lastsikring
  • 2 kjøretøy med manglende løyve og 2 advarsler for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene
  • 1 sjåfør innbrakt av politiet for mistanke om påvirkning av narkotika
  • 5 anmeldelser av politiet for blant annet ugyldig førerrett, manglende fartsskriver og for mange passasjerer.
  • 1 forelegg fra politiet for manglende lys foran på kjøretøy.
  • I tillegg ble flere personer intervjuet og registrert av Arbeidstilsynet og Skatteetaten, og flere foretak vil få videre oppfølging.
Powered by Labrador CMS