MV Balboa, ett av KCCs kombinasjonsskip som kan frakte både tørr og våt last.
MV Balboa, ett av KCCs kombinasjonsskip som kan frakte både tørr og våt last.

– Når klimamål om to år

Den internasjonale shippingbransjen skal kutte 40 prosent CO₂ innen 2030. Klaveness Combination Carriers satser på å klare det alt i2022.

Publisert

– For å lykkes i fremtidens shippingindustri, må shippingselskaper ta klimatrusselen på alvor, og de må gjøre det nå. Fremtidens vinnere i shippingbransjen vil være selskaper som kan tilby konkurransedyktig lavkarbon eller nullutslippstransportløsninger til sine kunder, sier administrerende direktør i Klaveness Combination Carriers, Engebret Dahm.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

Lønnsomt

International Maritime Organization (IMO) vedtok i 2018 nye bransjekrav om forbedring av effektivitet og reduksjon i absolutte CO₂ utslipp med 40 prosent innen 2030. Det skjer ikke uten økte kostnader for rederiene og deres kunder. Samtidig gir det også muligheter for dem som evner å posisjonere seg raskt. 

– Klaveness Combination Carriers (KCC) ser på omstillingen mot en lavkarbon shippingindustri som en forretningsmulighet. Vi mener bærekraftig drift ikke bare er bra for miljø og klima, men også for bunnlinjen, sier Engebret Dahm i en pressemelding.

Engebret Dahm, administrerende direktør i KCC.
Engebret Dahm, administrerende direktør i KCC.

Selskapet presenterte nylig sin miljøstrategi, der de har satt som mål å gå lenger enn ambisjonene IMO har satt for bransjen. KCC skal nå IMO 2030-målene innen 2022 og har som mål om å bli karbonnøytral innen 2030. Målene skal nås gjennom økt energi- og operasjonell effektivitet, bruk av biobrensel, og om nødvendig kjøp av klimakvoter. Som en del av strategien, vil selskapet ta i bruk ny teknologi på eksisterende skip og arbeide aktivt i utviklingen av nullutslippsskip.

Godt utgangspunkt

KCC har et godt utgangspunkt med en flåte av kombinasjonsskip som ved å kombinere transport av tørrbulk og tank-laster minimerer tiden uten last til under 10 prosent. På grunn av sin langt høyere effektivitet gir KCCs transportløsninger 30–40 prosent lavere CO₂-utslipp pr. transportert tonnmil og bedre lønnsomhet enn standard tank og bulkskip.

 – For eksempel et standard tørrbulkskip som transporterer kornprodukter fra Sør-Amerika til Asia seiler gjennomsnittlig tomme opp til 45 prosent av tiden. Ved å utnytte skipenes kapasitet begge veier minimerer KCC «energi-sløsing» og reduserer vesentlig CO₂-utslippet sammenlignet med standardskip.

Dahm legger til at det kritisk at shippingbransjen viser mer åpenhet i arbeidet med å redusere sine CO₂-utslipp. Bransjen trenger å bygge tillit til at den er oppriktig opptatt av å nå klimamålene.

 – I KCC forplikter vi oss til full åpenhet og jevnlig rapportering av hvordan vi beveger oss mot ambisjonene vi har satt oss, i tillegg vil vår miljørapportering bli verifisert av en uavhengig tredjepart. Norsk skipsfart har funnet nye løsninger før. Vi er sikre på at bransjen og vi i Klaveness vil gjøre det igjen. Men det må skje nå, sier Dahm.

Powered by Labrador CMS