Med hjertet for sjøgodset

– Hjertet for kysten er blitt enda større. Vi skal forbli en stor og sterk sjøfartsnasjon med kraftig vekst i godstrafikk til sjøs.

Publisert Sist oppdatert

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som i åtte dager i juni flyttet kontoret til sjøs for å høste erfaringer og innspill langs norskekysten, fra Østfold til Finnmark.

Har fått troen

Denne turen har gitt han troen på at sjøfartsnasjonen Norge klarer å møte den forventede økningen i skipstrafikken på 41 prosent frem mot 2040.

- Veksten gir både muligheter og utfordringer, men vi må legge enda bedre til rette for god og sikkert transport langs kysten. Større skip og økt trafikk krever bedre adkomst til havnene. Utbedring av farleder for skip vil ha høy prioritet fremover, sier samferdselsministeren.

Gjennom tidenes første nasjonale havnestrategi har regjeringen mål om at havnene videreutvikler sin rolle i transportnettverket.

Effektive knutepunkt

- Blant annet legger vi her til rette for at overgangen mellom lasteskip og lastebil, eller tog, går så sømløst som mulig, og at havnene utvikles til effektive knutepunkt som er attraktive for vareeiere og transportører, sier Solvik-Olsen og fortsetter:

- I juni la vi frem stortingsmeldingen "På rett kurs". Her beskriver vi hvordan vi skal legge til rette for en trygg skipsfart og sikre at vi skjermer både mennesker og miljø for eventuelle skader om uhellet likevel skjer. Den forventede veksten i skipstrafikken krever at vi forbereder oss enda bedre, slik at vi unngår at det blir flere ulykker og akutte utslipp.

Samferdselsministeren viser også til at det nå jobbes med en revisjon av havne- og farvannsloven.

- Vi ønsker en lov som sikrer gode havner og en effektiv og trygg sjøtransport, som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med andre transportformer. Jeg er opptatt av at politisk arbeid ikke skal være noe man driver med i møterom. For å sikre at infrastrukturen og rammebetingelsene er gode nok langs transportåren, Norges riksvei nr. 1, ønsker jeg som samferdselsminister å oppleve og få høre om erfaringene til de som arbeider og lever langs kysten til daglig, understreker Solvik-Olsen.