En dyr jærbu for samfunnet

Ketil Solvik-Olsen innrømmer at han er en dyr mann for det norske samfunnet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Men så bidrar vi også til å styrke både godsklynger og logistikk-kjeder.

Samferdselsministeren og jærbuen var i storform da han besøkte hjemtraktene og Logistikkdagen 2015 i Sandnes tirsdag. 

I samtale med Mtlogistikk forteller Solvik-Olsen at det aldri før er det brukt så mye penger på utbygging og vedlikehold av vei og jernbane.

- Men selv om jeg er dyr statsråd i drift, er det absolutt verdt pengene, understreker samferdselsministeren.

 

Veiprosjektene Rogfast og Ryfast er bare ett eksempel. Om kort tid vil prosjektene knytte Nord-Jæren mye tetter opp mot Ryfyke og Nord-Rogaland og dermed resten av Vestlandet.

Tilbakeviste påstander

I sin innledning til de nærmere 200 deltagerne på Logistikkdagen benyttet han også anledningen til å tilbakevise Miljøpartiet De Grønnes (MDG) påstander om manglende satsing på kollektiv, tog og sykkelveier.

- Da overrasker det meg at De grønne har valgt å gå til sengs med de røde partiene i Oslo, fremhevet Solvik-Olsen som oppsummerte utviklingen etter regjeringsskiftet på følgende måte:

- På jernbane har bevilgningene økt 50 prosent, noe som tilsvarer rundt 6 milliarder kroner årlig. For første gang på tiår reduseres forfallet. Bevilgningene til planlegging av ny jernbane er økt fra 47 millioner kroner i 2012 til 1144 millioner kroner for 2016. Det går nå ca. 100 flere tog fra Oslo S hver dag. Resultatet er rekordvekst i antall reisende, men også økning i godsvolum på jernbane etter mange år med nedgang, ifølge Solvik-Olsen.

Han ga også et spark til tidligere rød-grønn regjering med følgende opplysning:

- Dersom vi skulle fulgt rødgrønn Nasjonal transportplan, så skulle vi kuttet jernbanebevilgningen med 2,5 milliarder kroner i 2016. Det ville vært meningsløst.

Samferdselsministeren var også innom kollektivtrafikken.

- De to siste år med rødgrønn regjering ble Oslo tildelt 180 millioner kroner til kollektivsatsing gjennom Belønningsordningen. De to første årene med H/FrP/KrF/V er tilsvarende bevilgning økt til 715 millioner kroner. Det er en firedobling. I tillegg har vi lovet å dekke 50 prosent av investeringene i ny kollektivinfrastruktur, og bevilger allerede penger til Fornebubanen. Dette er et prosjekt som den rødgrønne regjeringen ikke ville forplikte seg til, understreket Solvik-Olsen og fortsatte:

- Jeg merker meg at MDG tror folk alltid vil velge bil og alltid vil se på bil som best. Løsningen til MDG er derfor å ødelegge bilens fordeler ved å skape kø gjennom en underdimensjonert infrastruktur. Det er en lite fremtidsrettet løsning – for næringsliv, for håndverkere, for pendlere og for alle oss som vil ha et bedre bymiljø.

Rogalandsprosjekter

Det ville jo vært nærmest dødssynd om ikke Solvik-Olsen berørte vei- og baneprosjektene i Rogaland, når han først besøker hjemlige trakter.

Men her kunne han slå seg på bryster og fortelle at det deles ut milliarder til vei- og baneprosjekt i fylket.

- Det som ligger i bunn er å skape nye arbeidsplasser, understreket samferdselsministeren. Han viste til at satsingen på samferdsel vil skape minst 4000 arbeidsplasser på landsbasis.

Solvik-Olsen fremhevet prosjekter som Riksveg 509, hvor det gjennom statsbudsjettet foreslås å bevilge 210 millioner kroner. Beløpet forutsettes dekket opp med 185 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet ligger i Sola kommune og omfatter ombygging av en strekning av dagens vei til firefelts vei, og som blant annet omfatter Solasplitten og ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn, Sola. Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk sommeren 2017.

Det er foreslått 375 millioner kroner til E39 og utbygging av første etappe av strekningen Ålgård – Sandved i Sandnes med både to- og firefelts vei. Av dette beløpet forutsettes 225 millioner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Statsråden fremhevet også utbygging av E39 – Eiganestunnelen til 450 millioner kroner.

1300 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Ryfast. Av dette beløpet forutsettes 1250 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet er i alt 20,7 kilometer langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Prosjekt Ryfast vil sammen med prosjekt E39 Eiganestunnelen gi fergefritt veisamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke.

Solvik-Olsen viste også til at det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlands-/Jærbanen. I 2016 videreføres fornying av kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen, herunder ferdigstilling av strekningen Egersund – Stavanger. Totalkostnaden for dette er anslått til 400 millioner kroner.

 

 

Powered by Labrador CMS