Strammer inn på kabotasjen

Fra 25. april blir det vanskeligere for utenlandske bedrifter åtransportere godsi Finland.

Publisert Sist oppdatert
 

Nye krav til løyve, og ansvarliggjøring av transportkjøperne, gir en lysere fremtid for finske transportbedrifter.

Når det nye finske kabotasjeregelverket trer i kraft 25. april, må alle transportbedrifter som har kommersiell godstransport i Finland i mer enn 7 dager registrere seg i landet.

Et kjøretøy med finsk løyve har en oransje ramme rundt registreringsskiltet istedenfor svart ramme. Når loven trer i kraft, vil det heller ikke være tillatt å bruke underleverandører som kjører med svart ramme.

Transportkjøperne vil etter den nye loven være juridisk forpliktet – ikke bare moralsk, som nå – til å kontrollere at transportselskapene de bruker har løyve, betaler skatt og oppfyller forpliktelsene de har som arbeidsgivere.