95 prosent ustraffet etter ulovlig kabotasje

Inspektører fra Jessheim trafikkstasjon har anmeldt 39 tilfeller av ulovlig kabotasjekjøring til sammen i 2012, 2013 og 2014. Bare to har fått straff.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Resultatet av anmeldelsene viser at det nærmest er fritt frem i de 14 kommunene som danner Romerike i Akershus

12 av anmeldelsene er ikke engang bekreftet mottatt av politiet på Romerike.

- Når vi anmelder en fører uten førerrett, får vi alltid til svar at anmeldelsen er mottatt. Men slik er det ikke når vi anmelder ulovlig kabotasjekjøring, sier inspektør ved Jessheim trafikkstasjon, Bjørn Uno Rogneby til MTlogistikk.no.

Se de oppsiktsvekkende tallene

Under står listen som viser anmeldelser for ulovlig kabotasjekjøring i Romerike politidistrikt slik den er overlevert MTlogistikk.no fra inspektørene på Jessheim trafikkstasjon. Det er disse som har den utøvende kontrollmyndigheten på dette fagfeltet på Romerike. Ledelsen ved Romerike politidistrikt har fått oversendt listen per e-post av MTlogistikk.no. Deres kommentar er at de ikke kan uttale seg om sakene ut fra denne listen:

2012:

8 saker anmeldt
3 stk. saker er ikke bekreftet mottatt av politiet.
1 stk. sak med «muntlig beskjed om at det ikke er kommet noe ut av anmeldelsen».
1 stk. sak med forelegg som ikke er vedtatt.
3 stk. saker der saken er henlagt.

2013:

10 saker er anmeldt
2 stk. saker er ikke bekreftet mottatt av politiet.
5 stk. saker der «ingenting er gjort».
2 stk. saker er henlagt (1 pga. kapasitet, 1 pga. bevisets stilling).
1 stk. sak er «klaget på».

2014:
21 saker så langt
7 stk. saker er ikke bekreftet mottatt av politiet.
1 stk. sak er henlagt «på særskilt grunnlag».
2 stk. saker med vedtatt forelegg (Bring Trucking).
11 stk. saker «det ikke er gjort noe med».

Bare Bring har vedtatt forelegg

Slik det fremgår av listen er det tre anmeldelser av 39 de siste årene som har ført til forelegg. Et av disse ble ikke vedtatt ifølge informasjonen anmelderne har fått. Dermed er det bare to som er vedtatt. Disse to gjelder samme selskap, Bring Trucking.

Les også: Slik vil NLF stanse pirat-transporten

Når det gjelder de elleve sakene som er oppgitt som «ikke gjort noe med», ifølge anmelderne ved Jessheim Trafikkstasjon, kan en årsak være at flere av disse sakene er av siste ukers dato.

Rogneby forklarer den store økningen i anmeldelser i 2014 med at det er avholdt flere kontroller enn tidligere år samt at inspektørene har hatt mer fokus på ulovlig kabotasje den senere tida.

Bruker store ressurser på kabotasje

De ansatte i Statens vegvesen som kontrollerer og avdekker ulovlig kabotasjekjøring på Romerike, er oppgitt over situasjonen. Det krever mye tid og ressurser å avdekke denne typen kriminalitet. Når det meste ender ut i ingenting, oppleves det som å kaste bort tid og penger:

- Det er lite oppløftende å holde på med dette når det blir så dårlig resultat. Vi bruker store ressurser på å avdekke og anmelde ulovlig kabotasje ved Jessheim trafikkstasjon, sier en lettere oppgitt Rogneby. Han understreker at Vegvesenet vil fortsette med denne jobben uavhengig av hva som skjer med anmeldelsene som blir sendt til politiet.

Ressursmangel i politiet

Rogneby er klar på at han ikke er ute etter å henge ut polititjenestemenn eller jurister som skal behandle disse tidkrevende sakene der de anmeldte er utenlandske selskaper. Vegvesenets inspektører er bare ute etter dem som holder på med ulovligheter i transport- og spedisjonsbransjen.

Da vil de svært gjerne ha med seg politiet på laget, slik at de fleste må gjøre opp for seg når de bryter lover og regler.

Etter det MTlogistikk.no erfarer kan det elendige resultatet fra Romerike politidistrikt rett og slett skyldes ressursmangel. I sommer skrev Romerikes Blad at politimester Bjørn Vandvik motvillig beordret sine ansatte til å sende saker som gjaldt innbrudd, underslag, tyverier, skadeverk, narkotikabruk og slagsmål til påtaleleder for henleggelse «uten at det startes noen form for etterforskning».

- Vi gjør dette fordi vi har for mange alvorlige saker vi ikke klarer å følge opp godt nok, sa politimester Bjørn Vandvik til Romerikes Blad.

- Behandler saker etter sentrale og lokale føringer

MTlogistikk.no har bedt ledelsen ved Romerike politidistrikt om å kommentere de svake resultatene de har meldt tilbake til Statens vegvesen, og samtidig si noe om bakgrunnen.

Slik lyder svaret vi fikk, fra seniorkonsulent Benthe Olshausen:

 «Jeg har kort fått snakket med påtaleleder og har følgende svar å gi deg. Romerike politidistrikt behandler kabotasjesaker i tråd med sentrale og lokale føringer. Vi kan heller ikke se at vedlagte liste gjør det mulig å uttale seg om den enkelte sak.»

Hva er kabotasje?

Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren hører hjemme, og er i utgangspunktet ulovlig. Det er imidlertid lovlig med inntil tre kabotasjeturer i løpet av maksimalt sju dager etter at et vogntog har krysset grensen inn i landet med reell internasjonal last med fraktbrev.

Kabotasjekjøring kan ikke påbegynnes før alt godset som fulgte med det innkommende internasjonale oppdraget er losset.

 

 

 

Powered by Labrador CMS