Svenskene analyserer kabotasjen

Regjeringen ønsker dyptgående analyse av kabotasjeproblematikken.

Publisert Sist oppdatert

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har bedt den svenske Trafikstyrelsen om å foreta en grundig analyse av konsekvensene av kabotasjekjøringen i Sverige. Analysen skal foreligge senest 1. desember.

– Konkurransen i vår bransje er steinhard selv om man holder seg til spillereglene. Når våre medlemsbedrifter skal konkurrere med de som ikke følger reglene blir man sjanseløse. Samme regler må gjelde for alle som kjører i Sverige, sier kommunikasjonssjef Tina Thorsell i Sveriges Åkeriföretag til vår svenske samarbeidspartner transportnet.se.

Det svenske transportindustriforbundet, som er Sveriges svar på NHO Logistikk og Transport, uttrykker på sin side skepsis mot metodikken i analysen. De peker blant annet på at slik den er lagt opp vil den registrere all trafikk med utenlandske kjøretøy, også internasjonale transporterer som ikke kvalifiserer til å gå under kabotasje. Kabotasje skjer som kjent først når et utenlandsk kjøretøy foretar en transport mellom to steder i et annet land, det vil si etter at den internasjonale lasten er avlevert.