EU-slakt av norsk kabotasje-tolkning

NHO hevder å ha fått støtte for sin tolkning av kabotasjereglene, noe som går imot departementets rundskriv.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I høst sendte Samferdselsdepartementet ut et rundskriv der man presiserte hvilke tolkninger av kabotasjeregelverket som burde legges til grunn ved håndhevingen. Der ble det presisert at speditører ikke har adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis.

Det ble også understreket at for å kunne drive lovlig kabotasje i Norge måtte det stilles krav til den internasjonale transporten som førte kjøretøyet inn i landet i utgangspunktet:

«En transport skal anses å være en internasjonal transport, forutsettes at transportøren på det internasjonale oppdraget medbringer reell last dokumentert med fraktbrev. Transport av for eksempel tomme paller eller lignende som kun fraktes for å oppnå adgang til kabotasje, skal ikke regnes som internasjonal transport som gir adgang til å foreta etterfølgende kabotasje», sto det i skrivet.

Nå har departementet forhørt seg med EU-kommisjonen om tolkningen av reglene.

Ifølge NHO Logistikk og Transport er svarene som følger:

- Det er ingen tilleggskriterier om uregelmessig og ikke planlagte kabotasjeturer. Det eneste kriteriet som gjelder er maksimalt tre oppdrag i løpet av sju kalenderdager.
- Et oppdrag kan være en samlastsending med flere hentinger og leveringer.
- Krav til sending på importtur er at det skal være CMR-fraktbrev. Det stilles ikke krav om hvilke varer, fyllingsgrad eller verdi på oppdraget.

- Vi forventer nå svar på brevet vi sendte departementet den 2. oktober i fjor. Der hevdet vi at departementets rundskriv om kabotasje er feil, opplyser NHOlt på sine nettsider.

Erstatning

I brevet stilte NHOlt spørsmål ved spesielt punktet om planlagt eller løpende transportaktivitet.

I brevet skriver NHO at «dette ugyldige tilleggskriteriet om planlagte turer har stått i rundskrivet uendret i flere år og at det har forhindret bedrifter å benytte kabotasjereglene produktivt og kostnadseffektivt. NHO Logistikk og Transport skriver at slik feilinformasjon kan være en erstatningsbetingende handling.»

 

 

 

Powered by Labrador CMS