Storoffensiv mot ulovlig kabotasje

Samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen tar grep mot kabotasjeforbryterne.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje.

- Jeg har tidligere bedt om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan finne gode og effektive tiltak som bekjemper ulovlig transport samtidig som vi fremmer konkurranse på like vilkår blant seriøse transportører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å følge opp en rekke tiltak. Også Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet er bedt om å følge opp med tiltak på sine områder.

De viktigste tiltakene er:

- Legge til rette for å øke kontrollen med kabotasje på veg
- Vurdere å innføre nye tekniske hjelpemidler for kontroll
- Vurdere nye og strengere regler for å holde tilbake kjøretøy
- Klargjøre ansvaret i transportkjeden
- Vurdere å ta i bruk tollovens virkemidler
- Gjennomgå skatte- og avgiftssystemet
- Bedre samarbeid mellom etatene om kontroll av kabotasje
- Arbeide mot EU-systemet for å få bedre statistikk og klargjøring av regelverket

Tiltakene som samferdselsministeren nå setter i verk, er med få unntak de samme tiltakene som ble foreslått av en samlet arbeidsgruppe med medlemmer fra transportbransjen og transportbrukerne. Forslagene ble satt fram i en rapport om kabotasje, som samferdselsministeren mottok i vår.

- Regjeringen har allerede intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll betyr bedre trafikksikkerhet og gir oss mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Konkurranse i transportmarkedet er viktig, men lover og regler må følges, sier Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS