Solvik-Olsen ber bransjen om kabotasjehjelp

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber om innspill fra bransjen og transportbrukerne i kampen mot kabotasje.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette mener samferdselsministeren er en forutsetning for å vurdere og iverksette tiltak mot en urovekkende utvikling av kabotasje i transportbransjen.

Solvik-Olsen mottok i dag rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på utfordringer knyttet til transport i Norge utført av utenlandske transportører, såkalt kabotasje.

24 forslag

Rapporten peker på en rekke utfordringer og inneholder 24 forslag til tiltak. Arbeidsgruppen er uenige om 10 av tiltakene.

Gruppen er enig om at det må brukes sterkere lut for å få bukt med kabotasjeproblemet og øke innsatsen på tungbil.

Det understrekes blant annet at bøtesatsene for kabotasjebrudd på 20.000-30.000 kroner er alt for lav.

- Den satsen må minst dobles, sier arbeidsgruppens leder, ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen i Samferdselsdepartementet.

Solvik-Olsen i kamphumør

- Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Vi har i vinter intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll bidrar både til bedre trafikksikkerhet og gir bedre mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Vi skal ha konkurranse i markedet, men lover og regler må følges. Det er også et klart behov for sikrere statistikk og kunnskap om omfanget av kabotasje og dens effekter, sa samferdselsministeren på pressekonferansen i anledning overleveringen av rapporten.

Arbeidsgruppen ble satt ned av Samferdselsdepartementet i fjor for å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje. Gruppen skulle også foreslå tiltak for å møte disse utfordringene.

- Utenlandske transportører som frakter varer til Norge, kan etter at transporten er avsluttet ta nye, midlertidige oppdrag i Norge. Kabotasje omfatter også persontransport. Omfanget av slike oppdrag og regelverket rundt denne virksomheten er bredt diskutert i de berørte næringene, sier samferdselsministeren.

Kraftig økning

- Flere aktører i norsk transportbransje peker på at både lovlig og ulovlig kabotasje har økt betraktelig, og at ulikhetene i lønns- og arbeidsvilkår mellom utenlandske og norske aktører medvirker til at norsk transportbransje taper markedsandeler.

Rapporten gjenspeiler at oppfatningene av omfanget og effekten av kabotasje er delte blant arbeidsgruppens medlemmer. Samferdselsdepartementet inviterer nå berørte aktører til å komme med sine synspunkter og innspill. Fristen for slike innspill er 21. april 2014.

Arbeidsgruppens medlemmer:

•Administrerende direktør Jon H. Stordrange fra NHO Transport
•Direktør for næringspolitikk Erling Sæther fra NHO Logistikk og Transport
•Forbundsleder Per Madsen fra Norges Lastebileier‐Forbund
•Forbundsleder Svein Furøy fra Yrkestrafikkforbundet
•Utreder Geir Kvam fra Norsk Transportarbeiderforbund
•Seniorrådgiver Morten Sandberg fra Hovedorganisasjonen Virke
•Direktør Tore Eugen Kvalheim fra Arbeidsgiverforeningen Spekter
•Politiinspektør Jan Morgan Guttormsen fra Politidirektoratet
•Fungerende avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen fra Vegdirektoratet
•Fra Samferdselsdepartementet: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen (leder av arbeidsgruppen), avdelingsdirektør Arnfinn Øen
•Sekretariat: Fra Samferdselsdepartementet; fagdirektør Carsten Horn‐Hanssen og seniorrådgiver Lone Bruvold Hansen. Fra Vegdirektoratet; seniorrådgiver Silje Alund.

 

Powered by Labrador CMS