Netter utnevnt til æresmedlem

Jan Erik Netter, mangeårig spaltist for Foreningsnytt i Moderne Transport, ble utnevnt til æresmedlem i Logistikkforeningen under lørdagens festmiddag på Røroskonferansen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I jurybegrunnelsen heter det:

"Jan Erik Netter har vært aktiv i foreningen siden slutten av 70-tallet, og har i alle år bidratt med faglig tyngde og stort engasjement.

Jan Eriks yrkesaktive karriere har for en stor del vært knyttet til sjø- og havnelogistikk. Et av målene har vært å se og utdype likheter, forskjeller og dynamikk i forholdet sjøtransport/landtransport.

Jan Erik ble tildelt Logistikkforeningen.no avd. Trøndelags logistikkpris for 2000.

Han satt fire perioder i styret som nestleder fra 2005 til 2013, og la der ned et stort arbeide med blant annet Røroskonferansen. Han hadde i tillegg spesielt ansvar for medlemsmøter. Jan Erik var også sentral i etableringen av lokalavdelingen på Nordmøre, hvor han satt i styret fra 2009-2011.

Jan Erik har vært en pådriver for etableringen av seniorgruppen i Logistikkforeningen.no avd. Trøndelag, og har fra 2013 vært leder av gruppen.

Jan Erik har i en årrekke hatt ansvaret for den faste spalten «Foreningsnytt» i Moderne Transport.

Jan Erik Netter har uten tvil lagt ned en ekstraordinær arbeidsinnsats for Logistikkforeningen.no gjennom flere tiår. Ikke bare for lokalforeningen i Trøndelag, men for hele landet."

Powered by Labrador CMS