Daglig lakseferge Trøndelag-Europa

De trønderske oppdrettsregionene vil forsyne Europa med fisk med egen, daglig lakseferge fra Ytre Namdal og Hitra/Frøya.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vil redusere antall laksetrailere på veiene med flere tusen.

De to tyngste oppdrettsregionene i Trøndelag er allerede i tett dialog, og ønsker å utrede mulighetene for å etablere sjøveis direktetransport til kontinentet for store mengder fiskeprodukter.

I dag trengs det om lag 10.000 vogntog for å transportere årsproduksjonen av oppdrettslaks fra Ytre Namdal til forbrukerne. Store deler av laksen eksporteres til EU.

Daglig laksebåt

Om få år, kan store deler av dagens laksetransport med vogntog erstattes av en daglig avgang med en dedikert «lakseferge» fra Hitra og til havnebyen Cuxhaven nordvest i Tyskland. En slik båt vil bruke om lag 48 timer til Tyskland. Lakseferga kan eventuelt forlenge turen nordover, eller at fisk fra Ytre Namdal transporteres inn til Hitra Kysthavn med en mindre «skyttelferge».

Tidligere logistikkdirektør ved Norske Skog, Jon L. Gjemble, har tro på at fisketransport på kjøl fra Trøndelag til kontinentet er mulig.

– Sjansen for å lykkes denne gang er større enn ved tidligere, politisk drevne prosesser. Denne gang er det vareeierne selv som viser interesse, og som tar ansvar for å finne nye, effektive og mer miljøvennlige transportløsninger for fiskeeksporten. Ny innfrysingsteknologi bidrar også til sjømatleverandørenes forsterkede påtrykk for å utvikle mer bærekraftige løsninger, sier Gjemble, som for tiden leder arbeidet med å etablere et felles havneselskap i Ytre Namdal.

Gjemble har allerede drøftet mulighetene for trøndersk laks- og fisketransport på kjøl med Hitra kommune og Jan Erik Netter som arbeider for etablering av Hitra Kysthavn. I desember konkluderte en rapport med at Hitra Kysthavn vil tilfredsstille kriteriene som gjelder for stamnetthavner.

Bedre og mer miljøvennlig

– Næringsklusterne på Hitra/Frøya og Ytre Namdal er like, og det er allerede god dialog mellom regionene. De to regionale havneprosjektene har funnet flere samarbeidsområder som vil gi synergier og styrke gjennomføringskraften i begge prosjektene, mener Gjemble.

Styringsgruppen skal besøke Hitra Kysthavn 7. mai 2014, for å befeste og utvikle samarbeidet med aktørene der.

En av idéene det skal jobbes videre med, er mulighetene for at laksebåtene kan ta med seg frukt og grønt på turen nordover. Men økonomien i fisketransport på kjøl vil sannsynligvis være så god at manglende returlast ikke vil stoppe planene.

– Jeg opplever stor interesse for denne idéen fra havbruks- og fiskerinæringen. De er ikke fornøyd med kvaliteten på løsningene som de i dag blir tilbudt i de nasjonale havnene. Aktørene har også kapital som gjør det mulig å utvikle nye, miljøvennlige løsninger som er bedre tilpasset næringens behov, sier Gjemble.

Posisjonerer seg

Nærøyordfører Steinar Aspli leder den interkommunale styringsgruppen for havnesamarbeidet i Ytre Namdal, og ønsker å posisjonere regionen i forhold til framtidas transportløsninger.– Et felles havnedistrikt gir oss verktøy vi trenger for å ta del i disse løsningene. Vi er i gang med verdifastsetting av de kommunale havnene i regionen, og vil kunne etablere et felles, regionalt havneselskap i løpet av 2014, sier Aspli.

Powered by Labrador CMS