Vil styrke kundenes miljøengasjement med en ny tilskuddsordning

- Har du en knallidé til et miljøtiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp, kan opp til 200.000 euro gå til gjennomføring av ideen din, opplyser styreleder i Oslo Havn KF, Roger Schjerva.
 

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Nå kan Oslo Havns kunder søke om støtte til små og store tiltak, som bidrar til utslippsreduksjon. Vi håper ordningen styrker viljen, kreativiteten og engasjementet for å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby, opplyser Roger Schjerva.

Leter etter de gode ideene

 

Søkerne må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst. Det kan være gjennom energibesparelser og tiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp. Havna mottar også gjerne søknader, som viser hvordan kundene vil redusere utslipp ved omlasting av gods og passasjerer, eller bedre arealproduktivitet og effektivitet innenfor det geografiske området Oslo havn.

Les også: Slik søker du

Sjøen er miljøveien

- Mer gods fra vei til sjø er i seg selv det beste miljøtiltaket. Men vi håper at tilskuddsordningen bidrar til ytterligere innovasjon. Jo bedre kundene beskriver tiltaket, dess lettere er det å gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvem som får pengestøtte. Vi vil legge vekt på om tiltaket bidrar til utslippsreduksjon innenfor det geografiske området Oslo havn, fortsetter Schjerva.

Rangeres

Kundene kan søke om opp til 1,8 millioner kroner over tre regnskapsår. I henhold til EØS-avtalen kan samlet offentlig støtte ikke overstige dette beløpet. Oslo Havn KF håper en slik ekstra finansiering kan bidra til å realisere små og store miljøprosjekter som ellers ikke ville skjedd.

Hvis det søkes om mer støtte enn det som er årlig totale ramme, rangeres søkerne etter hvem Oslo Havn KF tror oppfyller formålene best. Havnestyret vedtok å innføre tilskuddet i år. Derfor er søknadsfristen dette året 10. august. Senere åpner Oslo Havn KF for fortløpende søknader.

Powered by Labrador CMS