Det søkes støtte til ni prosjekter fra åtte forskjellige redere som totalt utgjør nærmere 369 mill. kroner i beregnet nytteverdi (samfunnsgevinsten ved godsoverføring).
Det søkes støtte til ni prosjekter fra åtte forskjellige redere som totalt utgjør nærmere 369 mill. kroner i beregnet nytteverdi (samfunnsgevinsten ved godsoverføring).

Vil ta ferskfisken til kontinentet

Flere rederier har meldt interesse for å transportere fersk fisk fra Midt-Norge til Kontinentet.

Publisert

Det forteller seniorrådgiver Erika Marlen Støylen i Kystverket til Mtlogistikk.

  1. mai gikk søknadsfristen for tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø ut.

Midt-Norge som utgangspunkt

Tre av rederiene, NTS Shipping AS, Gripship AS og Norheim Shipping AS har Hitra/Kråkøya som utgangspunkt.  

Kystverket tilbyr en pott på 124 mill. kroner for etablering av nye godsruter, et tilskudd som støtter opp under regjeringens politiske målsetting om sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport.

Gripship AS i Kristiansund melder seg på transportruten Hitra/Kråkøya - Hirtshals, mens Norheim Shipping AS i Ålesund vil transportere fersk laks fra Hestvika/Eggesbønes på containerskip til Ijmuiden og markedet er Sør-Europa som utgjør 54% av total produksjon av fersk laks. I dag blir dette transportert med vogntog.

Omfattende søknad

NTS Shipping i Kolvereid har meldt seg på ruten Kråkøya Kysthavn - Ijmuiden, Nederland.

Denne linjen omfatter transport av fersk fisk fra de trønderske havbruksclusterne på Namdalskysten (utskipingshavn Kråkøya, Rørvik) og Hitra/Frøya (utskipingshavn Jøsnøya, Hitra), samt ferdigprodukter som olje og mel basert på restråstoff fra havbruksnæringen.

Denne eksporten skjer i dag hovedsakelig på vei.

Linjen vil i tillegg til laks basere seg på eksport av frossen fisk, og i løpet av prosjektperioden jobbe med å opparbeide returgods fra kontinentet til Vestlandet og Trøndelag.

Disse godstypene er ikke med i beregningsgrunnlaget for støtte.

Skreddersydde rundturer

NTS Shipping AS skreddersyr to ukentlige rundturer med tanke på å tilby midtnorske sjømatprodusenter og eksportører miljø- og samfunnsnyttig sjøtransport til Europa til konkurransedyktige priser.

Rederiet fremhever også at sjømatruten bygger på ny, etablert infrastruktur med både LO/LO- og RO/RO-anlegg i kysthavnene Kråkøya og Jøsnøya, samt kunnskap opparbeidet gjennom Kysthavnalliansens arbeid med det såkalte «Sjømatprosjektet».

NTS Shipping viser også til nyttig kunnskapsgrunnlag gjennom aktiv deltakelse i den Bellona-ledete Tenketank Midt-Norge Sjø, finansiert av fire midtnorske havner og fylkeskommunene, som samler midtnorske sjømatprodusenter, vareeiere, transportører, havner og regionale myndigheter.

Tenketanken jobber for å identifisere hindringer og foreslå omforente løsninger for etablering av sjøtransport av fersk fisk til kontinentet.

NTS Shipping AS er en del av det integrerte havbrukskonsernet NTS ASA, som blant annet omfatter lakseprodusenten Midt-Norsk Havbruk AS (MNH).

Konklusjon i juni

Erika Marlen Støylen forteller at Kystverket er i full sving med å få oversikt over all mottatt dokumentasjon.

– Pr. i dag er det søkt om støtte til ni prosjekter fra åtte forskjellige redere som totalt utgjør nærmere 369 mill. kroner i beregnet nytteverdi (samfunnsgevinsten ved godsoverføring). Dette er basert på en overføring av nærmere 4,4 mill. tonn gods over en treårsperiode. Fire av søkere har til hensikt å starte opp i 2018, mens fire har oppgitt at de vil komme i gang i løpet av 2019, forteller Støylen til Mtlogistikk og fortsetter:

- Vi har som mål å sluttføre tildelingen innen utgangen av juni. En endelig tildeling vil kunngjøres via Kystverkets hjemmeside for ordningen på www.kystverket.no/godsoverforing.

Fem av søknadene omfatter overføring av transport av fersk fisk fra vei til sjø.

Søkerne

Følgende rederi har søkt om støtte på respektive strekninger:

Color Line, Oslo-Kiel, Wallenius Lines AB, Klaipedia-Swinoujscie-Malmø-Oslo-Bergen, GripShip AS, Hitra/Kråkøya-Hirtshals, Storm Offshore AS, Bodo-Tromsø, Norheim Shipping 1, Hjelmeland-Ijmuiden, Norheim Shipping 2, Hitra/Kråkøya-Ijmuiden, NTS Management, Hitra/Kråkøya-Ijmuiden, Hav Line AS, Vestlandet-Hirtshals, ViaSea AS, Oslo- Kristiansand.

Åpner en kystens milepel

  1. mai åpner fiskeriminister Per Sandberg (Frp) Kråkøya kysthavn. Et viktig ledd for økt sjømateksport av fersk og frossen fisk på kjøl fra Midt-Norge til Kontinentet.

For vel et år siden lyste Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) ut anbudskonkurransen om bygging av en 80 meter dypvannskai med 12 meters dybde og ro-ro-rampe beregnet for sjøfrakt av fersk sjømat fra Ytre Namdal til Europa.

40-millionersprosjektet legger til rette for sjøveis eksport av trøndersk laks fra den nye kysthavna på Kråkøya, like nord for Rørvik.

NTHR og Kysthavnalliansen har i flere år jobbet med å få på plass en slik sjøtransportrute Mellom Trøndelag til Europa. Ruta kan alene fjerne 50 prosent av «laksetrailerne» fra trønderske veier første driftsår. Dette tilsvarer om lag 13.000 vogntog.

– Åpningen av Kråkøya kysthavn er en merkedag for både NTHR, Kysthavnalliansen og – på sikt – regionens viktigste vekstnæring, sjømatnæringa, sier styreleder Oddvar Bakke i NTHR.

Det interkommunale havneselskapet NTHR har finansiert 60 prosent av utbyggingskostnadene selv. Kystverket har bidratt med 40 prosent av finansieringen, gjennom et tilskudd gitt over statsbudsjettet.

– Det har vært en lang prosess og mye arbeid å komme hit. Nå ser vi endelig de fysiske resultatene, og kan starte planlegging og praktisk tilrettelegging for den framtidige aktiviteten på Kråkøya, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Følger opp Hitra kysthavn

Kristiansund Nordmøre Havn, som åpnet Hitra kysthavn for noen år siden, har jobbet for å få etablert en ny kystrute for sjøtransport for Kysthavnalliansen som Hitra kysthavn er en del av.

Dekkerhus, som også representerer alliansen har jobbet tett på dette samarbeidet for å få mere gods over fra vei til sjø.

Powered by Labrador CMS