Norwegian Gannet har bidratt med en stor økning i fisketransporten via Hirtshals. Her til kai ved den moderne treminalen.
Norwegian Gannet har bidratt med en stor økning i fisketransporten via Hirtshals. Her til kai ved den moderne treminalen.

Norsk lakseboost i Hirtshals

Slakteskipet Norwegian Gannet har ført til en nesten tredobling av fisketransporten over Hirtshals Havn.

Publisert

Norwegian Gannet, Hav Lines slakteskip som frakter norsk laks rett fra merden og ut i markedet, begynte sin drift i januar 2019. Fisken som slaktes om bord fraktes direkte til Hav Lines store og automatiserte lakseterminal i Hirtshals.

Det har ført til at omsetningen av fisk i Hirtshals Havn har økt fra 560 millioner danske kroner i 2018 til 1460 millioner i fjor. Det gjør at Hirshals har gjenerobret posisjonen som Danmarks viktigste fiskehavn.

- Aktivitetene i Hirtshals Havn har utviklet seg i positiv retning, om vi ser 2019 i et overordnet perspektiv. Særlig tydelig er det naturligvis at vi igjen har fått en avgjørende posisjon i Danmarks fiskesektor, sier Anker Laden-Andersen, som er styreformann i havnen.

Det har også vært en økning i passasjer- og biltrafikken over Hirtshals i fjor. 2,42 millioner passasjerer har benyttet havnen, noe som er en økning på 2,4 prosent. Økningen i biltrafikken har vært på 3,3 prosent til 760.000 kjøretøy.

Den samlede godstrafikken i havnen endte 1,8 millioner tonn, noe som er ned fra 1,9 millioner tonn i 2018. Det utgjør en nedgang på 2,5 prosent, et tall som imidlertid er bedre enn det danske gjennomsnittet, som er på -2,8 prosent fra 2018 til 2019.