Ny Skjøiten bru over Mørkedøla på Hemsedalsfjellet er dimensjonert for modulvogntog type 1 og 2.

Riksvei mellom Øst- og Vestlandet åpnes for modulvogntog

- I dag kan en rekke fornøyde transportbedrifter heise flagget, sier regionsjef i NLF.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med ny Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal, kan hele strekningen mellom Gol og Borlaug åpne for modulvogntog type 1 og 2.

Nye Skjøiten bru åpnet denne uken, og med den er en flaskehals på riksvei 52 mellom Gol i Viken fylke og Borlaug i Vestland fjernet. Dermed kan hele strekningen åpnes for modulvogntog type 1 og 2, noe som lenge har vært etterspurt av transportnæringen.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er den fjellovergangen i Sør-Norge med den klart høyeste andelen tunge kjøretøy på nær 30 prosent.

Missing link åpner 1. juli

Fra før har strekningene Gol–Tuv og Viken grense–Borlaug vært åpne for modulvogntog type 1 og 2, mens den om lag 25 kilometer lange strekningen imellom, Tuv–Viken grense, har vært stengt for de store vogntogene. Årsaken har vært begrensninger på gamle Skjøiten bru.

- Vi er glade for at vi nå kan åpne hele riksveistrekningen mellom Østlandet og Vestlandet for modulvogntogene. Dette er en viktig tilrettelegging for transportører og næringsliv, sier Anne Grethe Hestenes i Statens vegvesen.

Sammenhengende veinett for store kjøretøy viktig

Roy N. Wetterstad, regionsjef Region 3 Buskerud/Vestfold/Telemark i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), sier det er viktig for transportnæringen, NLF sine kunder, sikkerheten og miljøet at det er et godt sammenhengende veinett som er dimensjonert for store kjøretøy.

- Skjøiten bru har vært en flaskehals som har hindret fremkommeligheten for modulvogntog. Vi ser nå frem til å kunne ta i bruk den aktuelle strekningen og håper myndighetene fortsetter å ha søkelys på å løse utfordringer i veinettet slik de har gjort i dette tilfellet, sier Wetterstad.

- NLF har vært blant pådriverne for å få bedre forbindelser mellom de østlige og vestlige delene av landet. I dag kan en rekke fornøyde transportbedrifter heise flagget og glede seg sammen med andre deler av næringslivet og Statens vegvesen, sier han om åpningen av riksvei 52 for modulvogntog type 1 og 2 som skjer 1. juli.

Står i veilistene for riksveier

Fra 1. juli er strekningen rv. 52 Gol–Borlaug å finne i Statens vegvesens veilister for riksveier. Veilistene gir blant annet opplysninger om veiens tillatte bruksklasse, tillatt totalvekt og vogntoglengde. Dette er et viktig verktøy når transportørene skal planlegge sine ruter.

Veilistene blir normalt oppdatert to ganger i året, i mai og november. På grunn av en teknisk feil har Statens vegvesen foretatt en ekstra revisjon av den aktuelle veilisten nå i sommer. Det ble dermed mulig å ta denne endringen nå.

Powered by Labrador CMS