Havnedirektørene Einar Hjorthol, Trondheim Havn (nr. 2 f.v.) og Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS har tatt initiativ til stor-regionalt samarbeid. Her i dialog med regiondirektør i Kystverket, Harald Tronstad (med ryggen til).
Havnedirektørene Einar Hjorthol, Trondheim Havn (nr. 2 f.v.) og Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS har tatt initiativ til stor-regionalt samarbeid. Her i dialog med regiondirektør i Kystverket, Harald Tronstad (med ryggen til).

Stor-regionalt samarbeid

Fire havneselskaper fra Nordmøre til Helgeland går sammen om framtidsrettede løsninger for godstransport.

Publisert

Det stor-regionale samarbeidet omhandler godstransport fra og til Midt-Norge.

- Vi trenger sterkere samarbeid mellom båt, bil, bane og fly, sier prosjektleder Paul Ingvar Dekkerhus.

Dør til dør-transporter

Samarbeidsprosjektet transPORT 2050 forsterker det regionale havne-, terminal- og transportsamarbeidet for å kunne håndtere de nye varestrømmene av sjømateksport på kjøl. Energi- og miljøeffektivitet og ny teknologi som autonome (selvkjørende) fartøyer står sentralt i samarbeidet.

Samarbeidsprosjektet skal utvikle og etablere bærekraftige, samordnede havnetjenester og, ikke minst, distribusjonsløsninger.

- Gjennom transPORT 2050 vil havnene kunne utnytte sine ressurser mer effektivt. Sammen med et sterkt fokus på dør til dør-transporter, er målet at sjøtransport skal være like enkelt å velge som lastebiltransport, understreker Dekkerhus.

13.000 færre laksetrailere

– Med en antatt volumvekst i sjømatproduksjonen på 500 prosent de neste 30-40 årene, er det åpenbart at det må tenkes nytt rundt hvordan de enorme sjømatvolumene skal kunne nå sine markeder, sier havnedirektør Einar Hjorthol i Trondheim Havn IKS.

Ved å flytte halvparten av lakseeksporten bare fra Trøndelag over på kjøl, vil en kunne redusere antall vogntog på veiene med 13.000 i året. Det vil merkes på ulykkesstatistikkene, og kan gi positive miljøeffekter. Kysthavnene på Jøsnøya på Hitra og Kråkøya i Vikna legger begge til rette for at laksetrailere kan rulle rett om bord i fartøyer med kurs mot kontinentet.

Fylkesoverskridende samarbeid

Nylig signerte Kysthavalliansen (bestående av KNH og NTHR) også en samarbeidsavtale med danske Hirtshals havn. transPORT2050-partnerne er tydelige på at de ønsker å samarbeide med bil, bane, fly og de regionale samferdselsplanleggerne.

– Vekst i kystnæringene krever investeringer i infrastruktur på kysten. Så langt er visjonene om vekst for Kystnorge større enn de offentlige investeringene i kystinfrastruktur. transPORT 2050-prosjektet vil gi politikere og myndigheter viktig kunnskap til å gjøre framtidsrettede beslutninger. Vi inviterer om kort tid politisk og administrativ ledelse i de fire fylkeskommunene havnene operer i, til dialog og kunnskapsutveksling knyttet til samferdselsplanlegging for framtiden, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR). Han er prosjektleder for transPORT 2050 som også har Norges Lastebileier-forbund (NLF) med som partner.

Kystverket støtter transPORT2050-prosjektet økonomisk.

Over 50 prosent av all norsk oppdrettslaks produseres i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland. Rundt 60 prosent av sjømaten eksporteres til kunder i Europa. De fire interkommunale havneselskapene Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH), Trondheim Havn IKS (TH), Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) og Helgeland Havn IKS (HH) samarbeider nå om å legge til rette for å flytte deler av sjømateksporten fra vogntog til skip.