Havnedirektørene Einar Hjorthol, Trondheim Havn (nr. 2 f.v.) og Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS har tatt initiativ til stor-regionalt samarbeid. Her i dialog med regiondirektør i Kystverket, Harald Tronstad (med ryggen til).

Stor-regionalt samarbeid

Fire havneselskaper fra Nordmøre til Helgeland går sammen om framtidsrettede løsninger for godstransport.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det stor-regionale samarbeidet omhandler godstransport fra og til Midt-Norge.

- Vi trenger sterkere samarbeid mellom båt, bil, bane og fly, sier prosjektleder Paul Ingvar Dekkerhus.

Dør til dør-transporter

Samarbeidsprosjektet transPORT 2050 forsterker det regionale havne-, terminal- og transportsamarbeidet for å kunne håndtere de nye varestrømmene av sjømateksport på kjøl. Energi- og miljøeffektivitet og ny teknologi som autonome (selvkjørende) fartøyer står sentralt i samarbeidet.

Samarbeidsprosjektet skal utvikle og etablere bærekraftige, samordnede havnetjenester og, ikke minst, distribusjonsløsninger.

- Gjennom transPORT 2050 vil havnene kunne utnytte sine ressurser mer effektivt. Sammen med et sterkt fokus på dør til dør-transporter, er målet at sjøtransport skal være like enkelt å velge som lastebiltransport, understreker Dekkerhus.

13.000 færre laksetrailere

– Med en antatt volumvekst i sjømatproduksjonen på 500 prosent de neste 30-40 årene, er det åpenbart at det må tenkes nytt rundt hvordan de enorme sjømatvolumene skal kunne nå sine markeder, sier havnedirektør Einar Hjorthol i Trondheim Havn IKS.

Ved å flytte halvparten av lakseeksporten bare fra Trøndelag over på kjøl, vil en kunne redusere antall vogntog på veiene med 13.000 i året. Det vil merkes på ulykkesstatistikkene, og kan gi positive miljøeffekter. Kysthavnene på Jøsnøya på Hitra og Kråkøya i Vikna legger begge til rette for at laksetrailere kan rulle rett om bord i fartøyer med kurs mot kontinentet.

Fylkesoverskridende samarbeid

Nylig signerte Kysthavalliansen (bestående av KNH og NTHR) også en samarbeidsavtale med danske Hirtshals havn. transPORT2050-partnerne er tydelige på at de ønsker å samarbeide med bil, bane, fly og de regionale samferdselsplanleggerne.

– Vekst i kystnæringene krever investeringer i infrastruktur på kysten. Så langt er visjonene om vekst for Kystnorge større enn de offentlige investeringene i kystinfrastruktur. transPORT 2050-prosjektet vil gi politikere og myndigheter viktig kunnskap til å gjøre framtidsrettede beslutninger. Vi inviterer om kort tid politisk og administrativ ledelse i de fire fylkeskommunene havnene operer i, til dialog og kunnskapsutveksling knyttet til samferdselsplanlegging for framtiden, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR). Han er prosjektleder for transPORT 2050 som også har Norges Lastebileier-forbund (NLF) med som partner.

Kystverket støtter transPORT2050-prosjektet økonomisk.

Over 50 prosent av all norsk oppdrettslaks produseres i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland. Rundt 60 prosent av sjømaten eksporteres til kunder i Europa. De fire interkommunale havneselskapene Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH), Trondheim Havn IKS (TH), Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) og Helgeland Havn IKS (HH) samarbeider nå om å legge til rette for å flytte deler av sjømateksporten fra vogntog til skip.

Powered by Labrador CMS