I Karmsund Havn satser man på vekst de kommende årene.

Nedgang i sjøtransporten

Ørliten nedgang sjøveien, men containertransporten øker.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det ble fraktet 44,5 millioner tonn gods til og fra de største havnene i Norge i fjerde kvartal 2016. Det var 1,6 prosent mindre enn i samme periode i 2015.

Det ble transportert 21,9 millioner tonn våt bulk. Dette var 0,3 millioner, eller 1,5 prosent mindre enn i samme periode som i 2015. Selv om det ble transportert mindre våt bulk på landsbasis, så ble det transportert nær dobbelte så mye råolje i Bergen og Omland havnevesen, totalt 8,6 millioner tonn, opplyser Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Stabil tørrbulktransport

Fordelingen mellom de største havnene i landet målt i tonn.

I alt ble det fraktet 17,6 millioner tonn tørr bulk i 4. kvartal 2016, en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Ved landets nest største tørrbulkhavn, Grenland (Porsgrunn), ble transporten redusert med 8,4 prosent til 1,7 millioner tonn, mens transporten av tørr bulk fra landets største tørrbulkhavn, Narvik, økte med 2,6 prosent til 5 millioner tonn. Dette var hovedsakelig malm.

Svak økning i containertransporten til sjøs

Det ble fraktet 1,5 millioner tonn gods i containere i 4. kvartal 2016. Dette var en økning på 1,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Totalt ble det fraktet 188.000 containere med og uten last, nesten 5 000 flere enn i samme periode året før. Nær 20 prosent av alt gods i containere og 25 prosent av alle containere med last, ble transportert til eller fra Oslo havn.

Flere passasjerer på utenlandsfergene

I perioden 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 økte trafikken med utenlandsfergene med over 50.000 passasjerer, eller 4,3 prosent. Det ble transportert nesten 15.000 flere personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner. Import/eksport av motorvogner hadde en nedgang på nesten 500 enheter, eller 15,8 prosent. Sandefjord havn hadde den største økningen i antall reisende med vel 45.000 flere passasjerer i samme periode.

Powered by Labrador CMS