Solvik-Olsen fikk lasteskip

Kontoret til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er fullt av modellbiler. Fredag fikk han en lastebåt for å minne ham om at han er minister for sjøfart også.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen har fått en del skryt for satsingen på veiutbygging, men sjøfartsnæringen føler ikke at de er tilgodesett i like stor grad.

Blant annet vil svoveldirektivet som innføres fra 1. januar, gjøre sjøfarten mer miljøvennlig, men også en god del dyrere. Og det uten at myndighetene har satt i verk tiltak som motvirker konkurransevridningen som vil skje til fordel for veitransporten.

Selv om det er et uttalt mål å flytte mer gods fra vei til sjø.

Fikk modellbåt

Fredag fikk Solvik-Olsen fikk besøk av en delegasjon fra Oslo Havn, Shortsea Promotion Center, Samskip og Norsk Havneforening, som tok opp utfordringene sjøtransporten står overfor. De overrakte ham en modell av et containerskip. 

- Vi har jo alle et felles mål, nemlig å flytte gods fra vei til sjø. Vi håper at modellskipet får en fin plass i statsrådens samling, og at regjeringen med dette kan få en påminnelse om økt fokus på sjøtransporten fremover, sier Bjørn Waglen fra Samskip, ifølge Oslo Havns nettsider.

- Et containerskip som frakter varer mellom Rotterdam og Oslo har opp til 91% lavere CO2-utslipp sammenliknet med en trailertransport på samme avstand. Dette viser at sjøtransporten er fremtiden og må satses på, påpeker Waglen.

Vil ha færre trailere

Samferdselsministeren er helt klar på at han ønsker mer gods over på sjø.

- Vi vil ha færre trailere på veiene. Det vil jo øke kjøregleden for resten av oss, sier den svært bilinteresserte statsråden.

Han påpeker at det er gjort enkelttiltak som strammer inn for veitransporten, slik som innføring av bombrikker for utenlandske lastebilsjåfører.

- Det blir jo urettferdig at en masse utenlandske lastebiler skal utkonkurrere sjøtransporten, fordi sjåførene deres har lav lønn, og fordi de ikke betaler de avgiftene de skal, sier Solvik-Olsen.

To ønsker

Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, informerte statsråden om de uheldige virkningene av svoveldirektivet.

- Vi foreslår derfor to tiltak. Det ene er å sette en begrensning av avgiftsfri diesel som lastebilene kan ta med seg over grensen. Jeg ønsker meg egentlig bare én julegave i år, og det er at regjeringen går inn for en tilskuddsordning fra 1.januar 2015, som kan stimulere vareeierne til å velge sjøtransport. Det er nok prat. Vi trenger en incitamentsordning. Hvis ikke blir mer gods på sjø bare en ambisjon og ikke et mål, sier Litsheim.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havn, peker på at håper også at regjeringen vil gjøre noen tiltak for sjøtransporten.

- Vi må jobbe for å få til mest mulige effektive havner og terminaler som gir sjøtransporten konkurransedyktige betingelser. Jeg håper inderlig at vi tar feil når det gjelder våre prognoser for økte kostnader etter at svoveldirektivet inntrer. Det er uansett ikke for sent for regjeringen å gjøre noen tiltak nå, sier Hamran.

Powered by Labrador CMS