Godsruten mellom Midt-Norge og Hirtshals har fått vind i seilene etter at Kysthavnalliansen har inngått samarbeid med den danske kysthavnen. Her representert med Oddvar Bakke (t.v.) og Paul Ingvar Dekkerhus, begge Nord-Trøndelag Havn Rørvik, Jan Olav Bjerkestrand, Kristiansund og Nordmøre Havn og Roar Melum, Norges Lastebileier-Forbund. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Internasjonalt havne-samarbeid

Kysthavnalliansen har inngått samarbeid med Hirtshals Havn. Det er store forventninger til at også Trondheim Havn slutter seg til samarbeidet med den danske havnen.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kysthavnalliansen er et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Ifølge en pressemelding gjelder samarbeidsavtalen sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Danmark. Kontrakten ble inngått i april, og skal gi grunnlag for en bedre koordinering av initiativene rundt sjøtransport mellom Hitra og Hirtshals.

- På sikt vil også transport på Rørvik Havn bli en del av samarbeidsprosjektet, heter det i pressemeldingen.

Det legges vekt på nye tiltak for transport av laks fra Hitra og Frøya til Europa og kontinentet.

- Det er et stort potensiale i vekst i lakseproduksjonen, men realiseringen av vekstpotensialet krever at en del av laksetransporten blir flyttet over på sjøveien, sier ordfører Ole Haugen i Hitra kommune.

Volumet av sørgående transport av laks skal øke betydelig de kommende årene. Hirtshals Havn er en av Danmarks største kommersielle havner.

Trekløveret Kristine Stokholm Østerballe (t.v.), Jan -lav Bjerkestrand og Linn Indrestrand er ikke i tvil. Hirtshals er anløpshavnen.

Med Hirtshals i sikte

Det er bare et tidsspørsmål før en sjøveis godsrute mellom Midt-Norge og Hirtshals er i gang.

Den nord jyllandske sjøfartsbyen er anløpsstedet for den mest kostnadseffektive og bæredyktige intermodalløsning for eksport av fersk fisk gjennom Europa.

Det er kortest seiletid mellom Hirtshals og de norske havnene, hvilket er avgjørende for å få hensiktsmessige ruter tilpasset oppdrettsselskapenes behov.

- Seiletid og frekvens er avgjørende faktorer i transporten av fersk fisk. Kysthavnen Hirtshals som ligger direkte til Nordsjøen og Skagerrak blir derfor et perfekt anløpssted, sier seniorrådgiver Jan Olav Bjerkestrand i Kristiansund og Nordmøre Havn.

Hirtshals har en sentral beliggenhet i Skandinavia, med tilknytning til motorvei, bane, LNG bunker og kombiterminal rett ved ro/ro terminalen.

Powered by Labrador CMS