Noen av de ansatte som har signert brevet foran Hav Lines anlegg i Hirtshals. Fra venstre: Bjørn Olsen, Erik Herdlevær, Lasse Sagsveen, Jonathan Rohne, Frøydis Johansen, Arnt Idar Nautnes, Bjørg Mathisen, Tomas Pastorek, Arminas Pocius, Sigmund Våge, Kine Malene Sletnes.
Noen av de ansatte som har signert brevet foran Hav Lines anlegg i Hirtshals. Fra venstre: Bjørn Olsen, Erik Herdlevær, Lasse Sagsveen, Jonathan Rohne, Frøydis Johansen, Arnt Idar Nautnes, Bjørg Mathisen, Tomas Pastorek, Arminas Pocius, Sigmund Våge, Kine Malene Sletnes.

Ber statsråden redde arbeidsplassene

100 norske arbeidsplasser står i fare når fiskeridepartementet vil stanse den smarte snarveien med laks til EU. Neste uke starter rettssaken.

Publisert

Rederiet Hav Line har funnet en svært effektiv og miljøvennlig måte å eksportere norsk laks. Slakteskipet Norwegian Gannet henter laks fra merder i norske fjorder, slakter dem umiddelbart og kjører lasten direkte til et hypermoderne mottaksanlegg i Hirtshals for videre distribusjon til de europeiske markedet.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og hans departement vil stanse måten Norwegian Gannet driver på, og mandag 27. april møtes partene i retten. Stridens kjerne er om skipet skal få ta med seg såkalt produksjonsfisk til en utenlandsk havn. Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller skader, men som kan ha like god indre kvalitet.

Dagens regler sier at slik fisk må sorteres i Norge. Opprinnelig fikk Hav Line godkjenning for sitt konsept fra Mattilsynet, men det ble så stanset av departementet etter at Norwegian Gannet var sjøsatt. Deretter vant Hav Line fram i retten med en midlertidig forføyning og kunne starte driften, men departementet valgte så å presisere forskriften og presisere at produksjonsfisk må sorteres i Norge.

Fram til nå har Hav Line drevet på en midlertidig dispensasjon som gjør at de kan sortere ut produksjonsfisken i Hirtshals og så sende den tilbake til Norge. Den dispensasjonen går ut 1. juli, og departementet har avslått en søknad om å få den forlenget.

100 jobber i fare

Nå frykter mannskapet på norskregistrerte Norwegian Gannet for jobbene sine. Dersom Hav Line taper i retten vil rundt 100 arbeidsplasser forsvinne.

I et brev til departementet ber 42 ansatte på ett av skiftene om at fiskeri- og sjømatministeren tenker seg om en gang til.

– Dersom vi taper mot staten i retten nå så vil det bety slutten for Norwegian Gannet, og 100 norske arbeidsplasser vil gå tapt. Dette vil også bli lagt merke til i Danmark som nå er vår største importør av norsk laks og generelt i vårt viktigste laksemarked, EU, heter det i brevet som er ført i pennen av Sigmund Våge.

Les hele brevet her.

– Med bakgrunn i den vellykkede driften vi har bak oss, og det faktum at vi viser at vi også sender produksjonsfisken tilbake til Norge og dermed tilfredsstiller kvalitetsforskriftens formål ber vi med dette om at MV Norwegian Gannet får drive videre som i dag på permanent basis, og at vi slipper å møte Staten i rettssalen. Da vil likevel alles krav og ønsker tilfredsstilles. Og ikke minst vil jeg og mine mange dyktige medarbeidere ha en arbeidsplass etter 1. juli, heter det i brevet.

Norwegian Gannet slakter laksen ved merdkanten og frakter det rett til markedet. Den praksisen vil fiskeriministeren til livs.
Norwegian Gannet slakter laksen ved merdkanten og frakter det rett til markedet. Den praksisen vil fiskeriministeren til livs.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen viser ingen tegn til nåde overfor Norwegian Gannet.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen viser ingen tegn til nåde overfor Norwegian Gannet.

Regler er regler

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen avviser i en e-post til Bergens Tidende at han vil Norwegian Gannet til livs.

– Det som også har vært påpekt er at enhver aktør må til enhver tid forholde seg til gjeldende regelverk. Det gjelder også Hav Line. I tråd med regjeringserklæringen vil regjeringen fortsette en restriktiv linje når det gjelder håndtering av produksjonsfisk, av hensyn til norsk sjømats omdømme, skriver statsråden.

Ingebrigtsen skriver videre at han har forståelse for at mannskapet på Norwegian Gannet er bekymret, men påpeker at kravet om innenlandssortering ligger fast, og at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gi Hav Line dispensasjon etter 1. juli.