Frykter modalskift i 2015

I 2015 innføres nye utslippsgrenser for svoveldioksid for sjøtransporten. Nå skjelver næringen i buksene.

Publisert Sist oppdatert

På et møte hos Maritimt Forum og Norges Rederiforbund torsdag sto «SECA 2015» på dagsordenen. Initialene står for «Sulphur Emissions Control Area», og betegner de geografiske områdene som får en radikal skjerping av utslippsgrensene fra 1. januar 2015. I praksis snakker man om sjøområder utenfor kysten av USA, samt mesteparten av sjøområdene i Nord-Europa. Dette inkluderer hele Østersjøen samt Nordsjøen syd for 62 ° N breddegrad og øst for 4 ° W lengdegrad og begrenset sydover til den Engelske Kanal.

Også i dag har disse sjøområdene hatt strengere utslippskrav enn de fleste andre steder. Det er nå kun tillatt med 1% svoveldioksid i bunkersen, der det de fleste andre steder tillates verdier helt opp til 4,5%. Dette er imidlertid ikke nok for IMO (International Maritime Organization), som har vedtatt at fra 2015 skal utslipp av SOx fra alle skip i Nordsjøen og Østersjøen reduseres ved at svovelinnholdet i skipets drivstoff skal være lavere enn 0,1%.

Torsdagens møte samlet en rekke bransjeaktører som ville sette seg mer inn i hva slags konsekvenser disse endringene vil føre til, og hva slags utfordringer og muligheter dette gir.

- Dette er kanskje den største utfordringen sjøtransporten står overfor i forhold til konkurransen mot andre transportformer. Med store økninger i drivstoffpriser og kostnader forbundet med ombygninger og kontrahering av nye skip, er dette en stor utfordring. Man skal heller ikke glemme at også drivstoffprodusentene må gjøre store investeringer for å omstille seg, disse kostnadene vil også på et eller annet vis bli overført til kundene, det vil si rederiene og deretter sjøtransportens kunder, sa Hans Kristian Haram, direktør i Shortsea Promotion Centre.

Haram frykter at prisen for "kai-kai"-fremføring med containerskip i linjedrift kan øke så mye som 8-10 prosent.

- Det er ikke rart at man frykter at dette vil gi tapte markedsandeler for sjøtransporten, sa Haram. 

- Vi har passert «Point of no return». Det er ingen vei utenom disse bestemmelsene. Nå må man bare sørge for å omstille seg til den nye hverdagen, fastslo Tor Christian Sletner, seksjonsleder for miljø i Norges Rederiforbund.  Han viste til en analyse foretatt av PwC som redegjør for at man kan vente seg en dobling av drivstoffprisene for drivstoff med lavt svovelinnhold.

- I dag ligger prisen på denne drivstofftypen på mellom 850 og 900 US dollars pr. tonn, mot år 2030 er det ifølge rapporten ikke usannsynlig med priser opp mot 1500-1600 US dollars pr. tonn.

 

PS! Du kan lese mer om SECA i første utgave etter sommerferien.

 

Powered by Labrador CMS