Fylkesveien er sjøtransportens beste venn? Illustrasjonsfoto.
Fylkesveien er sjøtransportens beste venn? Illustrasjonsfoto.

Bedre fylkesveier = mer sjøtransport

Interesseorganisasjonen Norske Havners styreleder Halvard Aglen og direktør Kjell-Olav Gammelsæter ber fylkespolitikere merke seg at det – ironisk nok – er satsing på vei, som kan sikre mer miljøvennlig sjøtransport.

Publisert

De to skriver i en kronikk publisert på Norske Havners nettside, at en analyse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser en sterk vekst i godstransport de neste tiårene. Mesteparten vil komme som økt tungtransport langs norske veier. Det betyr flere trafikkulykker, økt forurensning og mer slitasje på veiene.

Det har lenge vært en nasjonal målsetning å flytte mer av godstransporten fra vei til jernbane og sjø. Men det skjer lite.

- Med stadig tøffere klimamål – senest gjennom rapporten Klimakur 2030 – står Norge ved et veiskille i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Skal vi fortsatt satse på vei – eller skal vi ta et krafttak for sjø- og jernbanetransport? undrer Aglen og Gammelsæter.

Skap effektive knutepunkt

De to svarer selv:

- Faktisk bør vi gjøre begge deler. Men det er ikke snakk om å legge til rette for forurensende tungtransport, som skal kjøre gods hele veien langs den norske kysten. Det er snarere å sørge for at havnene blir effektive knutepunkt for godstransport. Da trenger vi gode veier fra riks- og lokalveinettet inn til havna, slik at varene kan fraktes videre til sjøs.

- Bedre veitilknytning

De forteller at Norske Havner har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer, og der svarer to tredeler at de har behov for bedre veitilknytning.

- Så lenge det er vanskelig å få varer inn og ut av havna, blir dette en propp i vareflyten. Da blir det vanskelig å bebreide de som velger transportalternativer som er mindre miljøvennlige, hevder Aglen og Gammelsæter videre.

Oppgave for fylkespolitikere

- Det er i stor grad fylkesveier, som går inn til norske havner. Det bør fylkeskommunene merke seg, når de planlegger og prioriterer tiltak innen samferdsel. Hvis det er ønskelig med mindre forurensning, færre trafikkulykker og lavere kostnader til vedlikehold av veier i fylket, kan det være en god idé å se nærmere på veiene ned til havnene, påpeker kronikkforfatterne. 

Lastebil på korte avstander

- Det er ikke noe mål at vi skal kvitte oss med alle lastebiler. Det vil alltid være en billig og effektiv transportmetode på kortere avstander. Men de store volumene med gods over lange avstander,har ingenting på norske veier å gjøre, er deres budskap.

Halvard Aglen og Kjell-Olav Gammesæter avslutter:

- Derfor må vi se på hvordan korte fylkesveier kan gjøre havnene mer effektive. Og ikke bruke dem som argument for å bygge nye, dyre og lange veier, for å ta av for økt tungtransport.

Powered by Labrador CMS