Nor Lines LNG-skip Kvitbjørn er et eksempel på miljøvennlig skip i nærskipsfart.
Nor Lines LNG-skip Kvitbjørn er et eksempel på miljøvennlig skip i nærskipsfart.

100 millioner til grønn skipsfart

Regjeringen foreslår en tiltakspakke for å få fart på omstillingen i skipsfarten.

Publisert

– Denne pakken skal bidra til at vi opprettholder tempoet i det grønne skiftet. Mer klimavennlige skip langs kysten er viktig for å redusere de nasjonale utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye, grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen har ambisjoner om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å omdisponere 100 millioner kroner til grønn flåtefornying. Pengene skal bidra til å kutte klimagassutslipp fra lasteskip i nærskipsfart.

Næringsminister Iselin Nybø.
Næringsminister Iselin Nybø.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en tiltakspakke på 100 millioner kroner for å redusere klimagassutslipp i innenriks sjøfart. 

  • 75 millioner skal gå til en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart. Ordningen vil bidra til å ta gamle og mer forurensende skip ut av markedet. Det vil også bidra til å styrke egenkapitalen for rederier som ønsker å bygge nye, grønne skip.
  • 25 millioner kroner skal gå til å styrke Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for å fornye lasteskip. I dette arbeidet får rederier og vareeiere tilbud om faglig støtte til null- og lavutslippsprosjekt for lasteskip i nærskipsfart

– Satsingen på grønn skipsfart er et tydelig og godt grep i klimapolitikken. Vi skal sørge for at alle typer skip tar i bruk løsninger for null- og lavutslipp. I dette arbeidet skal regjeringen være en pådriver. Nå setter vi av penger til å få ned klimagassutslippene fra lasteskip i nærskipsfart, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.