Tilbyr støtte til en grønnere havn. Styreleder Roger Schjerva ønsker flere miljøtiltak hos havnas aktører velkommen. Foto: Bård Gudim

Gir tilskudd til grønn omstilling

Havnestyret i Oslo har også for 2020 bevilget midler til en tilskuddsordning for å fremskynde det grønne skiftet hos havnas aktører. Har du en idé - rekker du å søke. Fristen går ut 1. mars.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo Havns kunder kan søke om støtte til små og store tiltak, som bidrar til utslippsreduksjon.

Miljøgevinst i siktet

- Vi håper ordningen styrker evnen og viljen til å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF. Oslo havn har mål om å bli en nullutslippshavn og skal redusere klimautslippene med 85 prosent innen 2030.

Søker må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst.

Det presiseres at tiltak som det søkes om midler til å gjennomføre må ligge innenfor den havnedrift som er definert i vedtektene til Oslo Havn KF.

Mindre utslipp

- Mer gods fra vei til sjø er i seg selv det beste miljøtiltaket. Men vi håper at tilskuddsordningen bidrar til ytterligere innovasjon også hos havnebrukerne. Vi legger vekt på om tiltaket bidrar til utslippsreduksjon innenfor det geografiske området Oslo havn, sier styreleder Roger Schjerva.

Pen pott

Kundene kan søke om opp til cirka 1,8 millioner kroner over tre regnskapsår.

Oslo Havn KF håper en slik ekstra finansiering kan bidra til å realisere små og store miljøprosjekter,som ellers ikke ville skjedd.

Søknadsfrist er 1. mars 2020. Etter fristen åpner Oslo Havn KF for fortløpende søknader, dersom ikke midlene er fordelt.

For mer info - se Oslo Havn KFs nettsider. 

Powered by Labrador CMS