Knut Fredrik Ramstad, administrerende direktør i Mixmove, er glad for støtten fra Forskningsrådet.

AI-millioner til grønn logistikk

Mixmove får nesten fem millioner kroner fra Forskningsrådet til et prosjekt som skal gjøre logistikk grønnere.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Målet er å utvikle «selvlærende» terminaler som hele tiden tar bedre og bedre beslutninger om hvordan gods beveger seg i et logistikknettverk, slik at alle ressurser utnyttes effektivt og miljøvennlig. Logistikknettverket blir da mer dynamisk og dette gir både kostnads- og miljøgevinst for alle involverte aktører, sier Knut Fredrik Ramstad, administrerende direktør i Mixmove.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Elkem og Sintef Digital.

Mixmove styrer vareleveranser i et logistikknettverk med mer enn 25 terminaler over hele Europa. Verdien består i sortering og splitting av godset i enkeltpakker ved behov, slik at alle kjøretøy som forlater en terminal kan gjøre det med full last. På verdensbasis i dag kjører minst halvparten av alle godskjøretøy med halv last og mange kjører tomme.

Les mer om Mixmoves konsept her: Tenker på logistikk som internett

– Mixmoves løsninger gjør allerede i dag at vi minst kan halvere andelen kjøretøy som frakter luft i stedet for at kapasiteten utnyttes maksimalt. Det gir store kostnadsbesparelser men reduserer også klimautslipp med opptil 50 prosent. Den digitale løsningen vi har nå er likevel bare første steg. I framtiden vil beslutninger om gods og transporttjenester tas av selvlærende terminaler, ikke hos speditører som i dag, sier Ramstad.

Det nye prosjektet skal erstatte nåværende manuelle beslutningsregler i terminalene med maskinlæringsalgoritmer basert på stordata-analyse og presis semantisk beskrivelse av tilgjengelige transportdata. Algoritmene skal testes på historisk og nåværende informasjon om alle godsbevegelser, transportressurser og infrastruktur i nettverket.

Algoritmene skal valideres og prøves ut i full skala i Elkems forsyningskjeder og i det eksisterende nettverket på 25 terminaler som benytter programvaren til Mixmove i dag.

Midlene kommer fra Pilot-T, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Powered by Labrador CMS