Sterk økning i kabotasjekjøring

Kabotasje utgjør en beskjeden del av innenlandstransporten, men har økt dramatisk de siste årene.

Publisert Sist oppdatert

Utenlandske lastebiler fra EU-/EØS-landene sto for 59,5% av de 12,9 millioner tonn gods som ble fraktet mellom Norge og utlandet i 2012. Det innebærer små endringer fra året før. Men kabotasjen bare øker.

260 mill. tonn

I alt ble det transportert 260 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2012 med norske og utenlandske godsbiler. De utenlandske bilene sto for 3,2% av dette volumet, melder Statistisk sentralbyrå.

Svenskene kjører mest

Svenskregistrerte lastebiler kjører mest av alle utenlandske biler til og fra Norge. I 2012 fraktet de 3 millioner tonn, 11,7% mindre enn i 2011. De utførte et transportarbeid på 1,3 milliarder tonnkilometer. De polskregistrerte lastebilene fraktet nest mest med 1,3 millioner tonn gods, 8,6% mer enn året før.

Økt kabotasje

Fra 2011 til 2012 økte kabotasjetransporten i Norge fra 505.400 tonn til 597.600 tonn. Dette er en økning på 35 % siden 2011 og på 43,4% siden 2008.

Danskregistrerte lastebiler utførte mest kabotasjekjøring i Norge i 2012 med 143.200 tonn.

Kabotasjetransporten har imidlertid en beskjeden andel av transportmengden innenlands, kun 0,3%.

Tallene viser kun den lovlige delen av kabotasjetransporten, de tre turene som gjøres innen sju dager fra kjøretøyet kom inn i Norge. Den ulovlige kabotasjevirksomheten er selvsagt ikke registrert.