Hector Rails norske virksomhet er truet. (Foto: lokman.se)
Hector Rails norske virksomhet er truet. (Foto: lokman.se)

Hector Rail truet i Norge

Nøkkelpersoner har flyktet etter omfattende omorganiseringer og turbulens i Hector rail.

Publisert

Det svenske transportselskapets norske virksomhet er truet. I følge en revisjonsrapport fra Statens jernbanetilsyn har godstransportøren på skinner flere sikkerhetsavvik. Blant annet skal gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser av betydning for driften i Norge ha vært mangelfull.

Leder-flukt

Samtidig har det vært omfattende omorganiseringer og flukt av flere nøkkelpersoner. Eierkonstellasjonen er også vesentlig endret siden Hector Rail ble operative.

Både konsernsjef og sikkerhetssjef har sagt opp.

John Smith, tidligere adm. direktør i GB Railfreight, er ansatt som CEO i det svenske transportselskapet. Smith erstatter Joakim Landholm som i november i fjor sa opp av personlige årsaker etter bare ett år i stillingen.

Bare uker tidligere kastet også jernbaneselskapets sikkerhetssjef, Hans-Åke Gustavsson og operasjonsleder Marie Dagerholm inn håndkleet.

Jernbanetilsynet konstaterer at Hector Rail i en lengre periode har vært i en endringsprosess med utydelige ansvars- og myndighetsforhold, noe som innebar manglende sikkerhetshåndtering på flere områder.

Jernbanetilsynet sier ok

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsynet forteller til Transport Inside at det ble gjennomført en revisjon hos Hector Rail for å avklare om virksomheten følger jernbanelovgivningen.

Avvikene fra jernbanelovgivningen ble beskrevet i tilsynsrapport 15. november 2017. Hector Rail fikk frister til å rette avvikene.

- Disse fristene har Hector Rail overholdt. Hector har også gitt tilfredsstillende svar på de mest alvorlige forholdene og tilsynet har derfor så langt ikke funnet grunn til å tilbakekalle sikkerhetssertifikat del B, sier Reiersøl-Johnsen som understreker at Statens jernbanetilsyn ønsker å gjøre en grundig juridisk og faglig kvalitetssikring.

- Den siste redegjørelsen fra Hector Rail ble sendt 14. januar. Statens jernbanetilsynet vil gi Hector Rail tilbakemelding så fort som mulig og senest innen 14. februar 2018, forteller Reiersøl-Johnsen.

Omfattende virksomhet

Hector Rail har omfattende virksomhet i Norge. Selskapet kjører blant annet tre tømmertog daglig for Stora Enso til Grums og Skoghall. Denne trafikken skal utvides i 2018. Skinnetransportøren kjører også flera flistog i uken mellom Norge og Sverige.

Nylig startet også en ukentlig direkteforbindelse fra italienske Parma til Rolvsøy.