Bygger beredskapsterminaler

Jernbaneverket totalfornyer jernbanestrekninger og bygger beredskapsterminaler for godstrafikken.

Publisert Sist oppdatert

- Målet er at alle terminalene skal stå klare til bruk innen utgangen av året, sier prosjektleder Håvard Mordal Dretvik i Jernbaneverket som understreker at målet er å skape større trygghet og regularitet for gods på bane.

Omlasting av gods fra bane til vei kan dermed skje om banestrekninger må stenges som følge av ras eller andre årsaker.

I tur og orden

For Bergensbanens del etableres det nå omlastingsterminaler på begge sider av høyfjellstrekningen på Nesbyen og ved Voss.

Palmafoss og Nesbyen er under bygging. Det samme gjelder Kvam, mens det er rett før oppstart på Støren og Steinkjer. Mosjøen og Mo i Rana er ferdig, der handlet det om mindre tiltak på eksisterende terminaler. I tillegg skal depotområdet på Fauske på Nordlandsbanen utvides. For Sørlandsbanens del kan Langemyr godsterminal i Kristiansand benyttes som den er.