Kort og lønnsom togpendel

Det går vel ikke an å få et godstog som bare går 12 mil lønnsomt? Eller?

Publisert Sist oppdatert

Godstogene i Norge taper konkurransen mot lastebiltrafikken, og på korte strekninger er det helt umulig å få toget til å bli lønnsomt. Det er en slags sannhet innen logistikktenkning.

Men nå har Jula i Sverige vist at det ikke nødvendigvis trenger å være sånn.

Postordreselskapet har satt i drift en togpendel mellom Göteborg Havn og Falköping, og har til og med investert i 22 egne godsvogner.

- Vareeiene må ta makten over transportene, det er nøkkelen om et slikt prosjekt skal lykkes, sier logistikksjef i Jula, Lennart Karlsson, ifølge transportnytt.se.

Gjennom eierskap i vognene, og også interesser i terminalen i Falköping, har Jula fått sving på sakene gjennom et godt samarbeid med Schenker. Og det til tross for at containerne fra togpendelen må kjøre de siste to milene fra Falköping til Skara på lastebil.

I gjennomsnitt kommer det mer enn tyve 40-fots containere til Julas lager i Skara. Det gjør at man kan fylle et halvt togsett på egenhånd fem dager i uken.

Åtte andre selskaper har også kastet seg på pendelen etter å ha blitt oppmuntret av Jula, blant dem Ikea og Swedish Match, og flere er på vei.

For Jula er det miljøgevinsten som har vært hovedårsaken til satsingen. Selskapet regner med 80 prosent reduksjon i Co2-utslippene som følge av togpendelen. 

Men kombitrafikken har også gitt fordeler for logistikken. Gjennom terminalen i Falköping kan trafikktoppene kontrolleres og man har fått frigjort lagerarealer ved sentrallageret i Skara. Det er blant annet lettere å prioritere tidskritiske containere enn tidligere, og ventetiden havnen er borte.