Incentivordningen som nå er godkjent ønsker å gjøre det travlere i norske havner, som her i Moss.

Støtte til sjøgods godkjent i ESA

Norge får lov å gi støtte til overføring av gods fra lastebiler til skip.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent​ norsk incentivordning for godsoverføring, opplyser ESA i en pressemelding.

- ESA støtter utvikling av miljøvennlige transportmåter i EØS, sier ESA-president Sven Erik  Svedman.

Oppmuntre til fraktbytte

Meningen med tilskuddsordningen er å oppmuntre til et fraktbytte fra vei til sjø. Tilbydere av kystfart eller nærskipsfart kan få støtte dersom de unngår landeveisfrakt og skaper miljøgevinster og bredere sosiale gevinster i Norge.

Videre heter det i meldingen fra ESA:

«ESA erkjenner i overvåkingsorganets maritime retningslinjer at det kan være dyrt å starte opp nærskipsfart, og EØS-landene kan ønske å bøte på dette for å fremme slike tilbud. ESA kan godkjenne støtte når visse vilkår i de maritime retningslinjene er oppfylt.

Norske myndigheter planlegger å innføre støtteordningen tidlig i 2017. Støtten vil bli gitt som direkte tilskudd, og årsbudsjettet for ordningen er på 60 millioner kroner. Det er anslått at det fem år lange programmet kan flytte mellom 100 og 300 millioner tonnkilometer fra landeveien til sjøveien hvert år.»

30-60 millioner

Til den treårige forsøksordningen foreslo regjeringen tidligere i høst å bevilge 30 millioner kroner for startåret 2017. Denne bevilgningen ligger etter det Moderne Transport kjenner til an til å bli doblet i det endelige budsjettet.

Ordningen blir innrettet slik at redere, som kan godtgjøre at en ny eller justert linje vil kunne gi en varig overføring, kan få støtte.

- Det er viktig for oss at ordningen faktisk fører til varig godsoverføring. Det er en forutsetning at vareeierne er med på laget når nye eller justerte linjer blir utformet, og at tilbudene som blir etablert er i tråd med behovene til vareeierne. Det er avgjørende at rederne og vareeierne samarbeider, sa samferdselsministeren.

Ifølge shortseashipping.no kommer følgende detaljer fram i ESAs godkjenning:

 • Målet er godsoverføring fra land til sjø
 • Støtten gis for godsoverføring innen Norge, men også om direkteskipning til og fra utlandet medfører mindre landtransport innen Norge.
 • Støtten dekker den minste av: 
  • Netto samfunnsgevinst ved godsoverføring
  • Opp til 30% av operasjonskostnadene for rederiet eller opp til 10% av investeringen
 • Netto samfunnsgevinst er samfunnskostnad for kjøring før godsoverføring minus samfunnskostnad for sjøtransport og kjøring etter overføringen. I praksis vil dette utgjøre 18,7 øre per tonn-km utenfor tettsteder og noe høyere gjennom tettsteder. 
 • Mottagere av støtten er norske og utenlandske rederier som etablerer nye linjer eller forbedrer eksisterende. 
 • Ordningen skal administreres av Kystverket. 
 • Det anslåtte årlige budsjett er kr 60 million. 
 • Tilskuddet gis til mottager i en periode på opp til tre år. 
 • Ordningen må ikke være konkurransevridende

Les hele ESAs uttalelse her. 

Powered by Labrador CMS