På Alnabru står symptomatisk nok en lang rekke CargoNet-lokomotiver stille, mens lastebilene suser forbi på Østre Aker Vei.

Krever støtte til gods på bane

På tampen av 2018 er vi vitne til at lange og tunge varetransporter i Norge blir ført over fra elektrisitet til fossil energi. Nå krever flere organisasjoner fortgang i arbeidet med å gi støtte til gods på bane.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det har lenge vært et tverrpolitisk mål å føre gods over fra veg til bane og sjø. Likevel skjer det motsatte. Riksrevisoren har retta skarp kritikk mot politikerne for manglende oppfølging av godsmålet. F.eks. Har det lenge vært snakk om fornyelser og investeringer på Alnabru godsterminal i Oslo, men lite er gjort, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Både CargoNet og Green Cargo har i høst måttet kutte i sine godstogtilbud, noe som fører til en godsoverføring motsatt vei av alle politiske mål. CargoNet har fjerne 25 prosent av sine avganger, mens Green Cargo gir opp Raumabanen. 

Det medfører til sammen nesten 40.000 ekstra tungbilturer på norske veier årlig. 

- Vi skjønner at aksjeselskaper ikke kan tape penger i lengden og at CargoNet må spare kostnader. Med dagens rammevilkår taper de store beløp. Det er synd, for gods på bane har tross alt økt med ca. 15 prosent fra 2012 til 2017, ifølge SSB. Utfordringen med lønnsomheten skyldes beinhard priskonkurranse i transportbransjen.  Jernbanen er per i dag ikke konkurransedyktig nok når det gjelder kombinasjonen av pris og tid, sier Kjell Erik Onsrud, leder i For Jernbane.

Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
Kjell Erik Onsrud. Leder av For Jernbane

Sammen med Besteforeldrenes Klimaaksjon, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever For Jernbane en god støtteordning til jernbanegods raskt. 

Det er derfor en erkjennelse i transportbransjen at det på kort sikt trengs en årlig miljøstøtteordning på 150-200 millioner kroner for gods på bane, skriver de fire organisasjonene i en pressemelding.

- I EU-land som Italia, Danmark og Sverige er det innført en kompensasjonsordning for baneavgiften. En ordning kan også være at Bane NOR står for kostnadene ved omlasting mellom tog og bil på godsterminalene, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har tidligere sagt til Moderne Transport at det ikke vil bli aktuelt med noen kompensasjon for baneavgiften. Men departementet jobber med en mulig støtteordning til godsoverføring til bane, etter mønster fra den som allerede finnes rettet mot sjøgående transport. 

Powered by Labrador CMS