Logistikksjef Bjørn Andersen i Norske Skog Saugbrugs AS har deltatt i prosjektgruppen og har stor tro på at en ny moderne jernbaneterminal vil styrke næringslivet.Foto: Per Dagfinn Wolden

Godsløft på skinner i Østfold

Halden kan bli nytt logistikk-knutepunkt for gods på skinner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere parter samarbeider nå om mulighetene for å etablere en moderne baneterminal i Østfold for å få mer gods over på bane.

En prosjektgruppe anbefaler at Jernbanedirektoratet og Bane NOR snarest mulig må følge opp anbefalingene i markedsanalysen i tett samarbeid med næringslivet og berørte myndigheter.

Berg i Halden peker seg ut som et sentralt koblingspunkt, siden dette området kan betjene både østre og vestre linje på Østfoldbanen.

Forstudien er i regi av konsulentselskapet Flowchange.

Baneterminalen vil ligge i samme område som Svinesund Transportsenter som ble åpnet tirsdag. Det gjør Halden-regionen til et svært sentralt logistikk-knutepunkt.

All type gods

Den nye baneterminalen må kunne ivareta alle former for godstransport på bane. Den bør spesielt tilrettelegges for nye løsninger for transport av semitrailere. Landets mest trafikkerte korridor for langtransport med lastebil passerer gjennom Østfold. Terminalen må kunne tilby arealer for lagring av gods og tilhørende næringsvirksomhet i samme område. Det foreslås også at tømmertransportene på bane i Østfold får bedre rammebetingelser. Arbeidsgruppen peker på behovet for en tømmerterminal i nærheten av Askim langs østre linje. I tillegg foreslås det at statlige myndigheter bistår baneoperatørene med et ekstra lokomotiv for å kunne trekke lengre tog opp Tistedalsbakken, en av de bratteste banestrekningene i Skandinavia.

- Dette er på høy tid. Lastebiltettheten på E6 er allerede alt for høy, med de klima- og miljøproblemene dette medfører på sikt. Alle har alt å tjene på at vi får mer gods fra vei til bane, og Østfold, som porten til Europa, ligger perfekt til. Dette er en løsning som vil gavne hele nasjonen, sier fylkesvaraordfører i Østfold og leder av Jernbaneforum Øst, Siv Henriette Jacobsen.

Styrker næringslivet

Logistikksjef Bjørn Andersen i Norske Skog Saugbrugs AS har deltatt i prosjektgruppen. Han har tro på at en ny moderne jernbaneterminal vil styrke næringslivet i Østfold:

- Markedsanalysen viser at det i første rekke er behov for en terminal som kan ivareta transportene av industrigods i ScanMed korridoren. Denne korridoren går fra Oslo via Østfoldbanen og sørover gjennom Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og til Palermo i Italia. En topp moderne terminal vil styrke regionens konkurranseevne og redusere utslippene av klimagasser fra tungtrafikken, sier Andersen.

Stort potensiale

Prosjektgruppen i regi av er utført i regi av Østfold fylke, Borregaard ASA, Nexans Norway AS, Norske Skog Saugbrugs AS, Borg Havn IKS og Jernbanedirektoratet, har kartlagt potensialet for økt godstransport på bane i Østfold. Markedsanalysen viser at det er grunnlag for etablering av en moderne baneterminal i Østfold. Næringslivet i Østfold kjennetegnes av store bedrifter innen industri og engroshandel med betydelige behov for grenseoverskridende transporter over lange avstander. Ca. 3000 lastebiler passerer daglig over Svinesund, fortrinnsvis til og fra destinasjoner på Østlandet.

ScanMed (Scandiavian-Mediterranian Rail Freight Corridor) inngår i kjernenettverket i EU og skal øke trafikken på bane over lange avstander i Europa. Den ble offisielt åpnet i november 2016.

Powered by Labrador CMS