Slik virksomhet ønsker plan- og bygningsetaten i Oslo til Livs. NCCs asfaltfabrikk ble montert på Sydhavna tidligere i år, men til store protester fra naboer.

Vil forby industri i Sydhavna

Plan- og bygningsetaten vil forby foredling i Sydhavna i Oslo. Oslo Havn er sterkt kritisk til forslaget.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Plan- og bygningsetaten varsler om «midlertidig forbud mot tiltak» på store deler av Sydhavna.

- Bakgrunnen for «forslaget til midlertidig forbud mot tiltak» for deler av Sydhavna er et ønske om å utarbeide en plan, som i større grad enn i dag sikrer at miljøhensyn ivaretas for naboer i området, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, ifølge Nordstrands Blad.

Oslo Havn kritisk

Oslo Havn er sterkt kritisk til forslaget i sin høringsuttalelse.

- Av hensyn til miljø og forurensing og av hensyn til havna og næringslivets behov har Oslo Havn gått imot forslaget om forbud mot foredling av gods på Sydhavna i en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten i dag, sier havnestyreleder Roger Schjerva.

Havna påpeker at Oslo som en av Europas raskest voksende byer trenger betong, asfalt og byggematerialer. En tredjedel av alt godset som kommer til havna skal til bygg- og anleggsbransjen. Dersom dette skulle fraktes inn til Oslo på vei ville dette utgjøre nesten 70.000 lastebiler, som så skulle kjøre ut igjen av Oslo.

- Da blir det feil medisin av Plan- og bygningsetaten å foreslå å begrense bearbeiding og foredling av viktig gods i havna til byggebransjen  -  med kort reisevei til byggeplasser til boliger, museer og næringsliv. Dette vil føre til vanskeligere kår for næringslivet, mer trafikk på veiene og økte luft- og klimautslipp, sier Schjerva.

- Stikk i strid med klimamålene

Oslo by har satt seg mål om å halvere klimagassutslippene innen 2020, og å være en nullutslippsby innen 2030.

- Forslaget til å begrense aktivitet som naturlig hører hjemme i en havn er i stikk i strid med byens klimamål. I Oslo kommunes klimastrategi er det nettopp uttrykt mål om å overføre gods fra vei til sjø, ikke motsatt. Oslo Havn mener det viktigste vi kan gjøre for mindre klimautslipp er mer sjøtransport. Havn tett på byen er smart for miljøet fordi sjøtransport halverer klimautslipp og vi unngår kø og utslipp fra flere lastebiler på veiene i og rundt Oslo, sier styreleder Roger Schjerva.

Plan- og bygningsetatens forslag til forbud mot nye tiltak i store deler av Sydhavna for virksomheter med karakter av industri, foredling av materialer eller produksjon har vært ute på høring til 9. desember. Forslaget vil senere behandles av byrådet og byutviklingskomiteen.

Et eventuelt forbud vil ikke få tilbakevirkende kraft, slik at asfaltfabrikken som tidligere i år ble montert der, skal uansett få stå i sine planlagte to år.

Powered by Labrador CMS