Skandinavisk kabotasjefremstøt

Sommerens urovekkende kabotasjestudie i Sverige utvides nå til hele Skandinavia.

Publisert Sist oppdatert

Det svenske forskningsprosjektet for å kartlegge utbredelsen av kabotasjekjøring fortsetter, men nå på skandinavisk basis.

Prosjektet skjer i regi av forskere ved Lunds Universitet i Sverige og er delfinansiert av NLA – Nordic Logistics Association.

Spleiselag

Den norske andelen finansieres gjennom et spleiselag som består av NLF, Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Yrkestransportforbundet (YTF), TS-Forum, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL).

– Alle kan gjøre en innsats i forskningens tjeneste, understreket adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) på en pressekonferanse mandag.

Omfattende

I den svenske studien ble 163.000 registreringer av utenlandske kjøretøy gjort via en egen applikasjon på mobiltelefon, noe som gir grunnlag for et omfattende akademisk forskingsprosjekt.

– Resultatene viste bl.a. 2202 sannsynlige brudd på kabotasjeregelverket. Fra vår side frykter vi at bildet er likedan også i Norge. Vi er derfor glade for at vi gjennom spleiselaget NLF har tatt initiativet til, kan bidra til at forskningsprosjektet nå kan dokumentere forholdene i Skandinavia, sier Geir A. Mo.

Faktaopplysninger

– Forskningsprosjektet har som mål å samle inn data som vil tegne et bilde av hvor utenlandsk lastebiltransport og logistikk reelt finner sted. Dette vil gi oss større faktabasert tyngde og et bedre bilde på hvordan utenlandske transportører beveger seg både i Norge og på tvers av grensene i Skandinavia, sier Geir A. Mo.

Han understreker at verken NLF eller øvrige deltakere i det norske spleiselaget har kontakt med eller innflytelse på forskertemaet.

– Vår rolle er kun som bidragsytere til en felles skandinavisk finansieringsplattform for å sikre at forskerne kan drive sin virksomhet helt uavhengig og objektivt.

Prosjektet har sin egen nettside: www.cabotagestudien.com, hvor en kan velge aktuelt land. Prosjektet vil og få egne facebook sider i hvert land: https://www.facebook.com/NoCabotagestudien.

Cabotagestudien

Logistikkforsker Henrik Sternberg ved Lunds Tekniska Högskola er ansvarlig for den svenske Cabotagestudien. Den foregikk seks uker i sommer hvor det ble gjort 163.336 observasjoner av utenlandske vogntog i Sverige. Disse registreringene inneholdt bevegelsene til rundt 42.500 utenlandske vogntog. Analysen i etterkant av registreringene viste bl.a. 2202 sannsynlige brudd på kabotasjelovgivningen. Den viste også at 2700 utenlandske vogntog aldri forlot Sverige.

Applikasjonen

Observasjonene av utenlandske kjøretøy gjøres i en applikasjon på mobiltelefon. Det lastes ned et eget program fra enten Google Play eller AppStore. Utenlandske vogntogs bilskilt registreres av privatpersoner på veien, inne på bensinstasjoner, hvileplasser og andre steder. GPS-teknologien finner automatisk ut hvor registreringen er foretatt. Ved hjelp av avanserte dataverktøy analyseres de gjentatte registreringene. Dermed kartlegges vogntogenes bevegelser, hvor lenge de oppholder seg i landet og om det har vært markante endringer i kjøremønsteret.

Applikasjonen vil lanseres på norsk, svensk, dansk og engelsk. Den planlegges også i en tysk versjon for senere lansering.