Samhandling er kabotasjenøkkelen

Kabotasjeutfordringene løses gjennom samhandling og dialog.

Publisert Sist oppdatert
 

Det var en forsonende holdning blant et 100-talls fremmøtte på NLFs åpne møte om kabotasje onsdag kveld.

Sette alle kluter til

Alle krefter må imidlertid settes inn for å hindre gravleggelse av norsk transport- og lastebilbransje.

NLF-general Geir A. Mo presiserte nok engang at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) vil ha en norskeid transportbransje, mens NHO Logistikk og Transport ønsker fritt løp for kabotasje.

Stoltenberg på banen

Han understreket overfor Mtlogistikk at det er et for stort sprik mellom NLF og speditørene til at det kan etableres en konstruktiv dialog.

– Jens Stoltenberg må komme på banen og fortelle om norske myndigheter ønsker en nasjonal eller utenlandsk transportbransje. Han må bidra til å rydde opp i kabotasjeproblematikken, sa Geir A. Mo.

Skapes balanse

Det ble hevdet at 20% av utenlands kabotasje må fjernes for å gjøre det levelig for norsk transportbransje. Her må myndighetene trå til for å skape balanse.

Mo viste til en fersk nederlandsk rapport hvor kabotasjen etter hvert vil utgjøre 15% av all nasjonal transport og at ytterligere liberalisering vil øke andelen og være ødeleggende for bransjen.

Kabotasje og ulovlig innlandskjøring øker i takt med eksplosjonen av antallet utenlandske vogntog på norske veier.

Rop på samhandling

Det ropes på samhandling og dialog, i en situasjon der politiske myndigheter mangler vilje til å etablere håndhevingsregler. Kabotasjesaker henlegges i stedet for at de etterforskes og rettsforfølges av politiet.

Komplisert

– Kabotasje representerer et nytt og komplisert regelverk for oss, og som krever samarbeid for å håndteres tilfredsstillende, sa politiadvokat Joo Arne Maana fra Romerike politikammer.

Dag Rykkje fra Statens vegvesen bekreftet en økning fra 40 til 60% av utenlandske transportører mellom Oslo og Bergen de to siste årene. Andelen utenlandske transportører mellom Oslo og Trondheim er nærmere 50%.

Rykkje understreket behovet for et godt samarbeid med politiet.

Ønsker dialog

Arnfinn Øen fra Samferdselsdepartementet sa at han gjerne tar en dialog med bransjen om hva som kan gjøres annerledes. Han poengterte også at han måtte

sortere problemstillingene og sette de i sammenheng med en felles europeisk strafferettspleie for å få samme konsekvenser over hele Europa. Øen er svært ivrig på en dialog med bransjen og øvrige involverte.

Fylkesleder Harry Nilsen i NLF for Oslo og Akershus oppfordret til å kopiere den finske kabotasjemodellen.

– Dette blant annet for å hindre at store pengesummer unndras i moms.

Ifølge NLF-jurist Robert Aksnes er det ikke vanskeligere enn at manglende dokumentasjon på lovlig kabotasje skal behandles som om man ikke har lovlig

Lik behandling

– Problemene løses nok ikke med straffebestemmelser, sa Anstein Gjengedal fra Riksadvokatens kontor.

Han understreket også at dette var et nyttig møte om komplekse problemer.

- Med erfaring som politimester i Oslo er jeg tilhenger av enkle, og ikke komplekse regler. Utenlandske og norske transportører må behandles likt med bruk av dagens regelverk, sa Gjengedal.