Det planlegges storstilt utbygging på vestsiden av Frierfjorden i Grenland.
Det planlegges storstilt utbygging på vestsiden av Frierfjorden i Grenland.

Vil bygge grønt industriområde i Bamble

Områdereguleringen for Frier Vest fase 1 er vedtatt av Bamble kommune, og det nye industriområdet i Grenland skal stå klart om få år. Det satses tungt på bærekraftig og grønn prosessindustri.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om Frier Vest

  • Bamble kommune, Grenland Havn og petrokjemiselskapet Ineos AS var initiativtakerne bak hva som kan bli Norges største industrinæringspark.
  • Industriområdet Frier Vest er området Rønningen-Rafnes med omliggende areal, ved Frierfjorden.
  • Arbeidet skjøt fart etter en forstudie, som var klar i 2015.
  • Frier Vest utvikles i flere faser.
  • Tilgjengelig areal er inntil 10 kvadratkilometer, det vil si 10.000 mål.
  • Ambisjonen er å etablere Norges største industri- og næringspark

At Grenland legger til rette for bærekraftig industriutvikling, forbauser nok ikke mange. Grenland er på mange måter Norges industrihovedstad, ved å ha landets største og sterkeste miljø for prosessindustri. Det nye industriområdet Frier Vest vil sannsynligvis være et attraktivt område for grønn og fremtidsrettet industri. Planene for Frier Vest samsvarer også godt med norske myndigheters fokus på industriell vekst og sysselsetting innenfor bærekraftig industri.

Industrien som velger å etablere seg på Frier Vest, har tilgang til store havneterminaler som Breviksterminalen og Skien Havneterminal på Vold – og etter hvert ny terminal på Frier Vest.

Kjøpte opp hytter og hus

Grenland Havn IKS har sikret arealer til industriområdet Frier Vest, totalt mer enn 4.000 mål.

Selskapet Frier Vest Holding AS, eid av Bamble kommune og Grenland Havn IKS, utvikler nå området videre gjennom eiendoms- og utviklingsselskapene Grenland Havn Eiendom AS og Frier Vest AS. Sistnevnte ble for noen år siden etablert med Bamble kommune, Ineos Bamble AS og Grenland Havn IKS som de største aksjonærene.

– For å kunne etablere Frier Vest er om lag 20 fritids- og eneboliger kjøpt opp. Det har vært et frivillig oppkjøp av eiendommer både fra grunneiere og folk med festetomter. Dette er personer som har bodd og brukt sin fritid helt nede i vannkanten. Vi har brukt cirka 100 millioner kroner til oppkjøp av eiendom. Det har vært en god løsning for både kjøper og selger, sier havnedirektør Finn Flogstad.

Regulering fase 2

STORE PLANER: Havnedirektør Finn Flogstad i Grenland havn ser store muligheter i utbyggingen av Frier Vest.
STORE PLANER: Havnedirektør Finn Flogstad i Grenland havn ser store muligheter i utbyggingen av Frier Vest.

Ambisjonen er å gjennomføre reguleringsplanen for Frier Vest fase 2, området Frier-Tråk, innen sommeren 2022, og starte byggingen året etter. I planene ligger også etableringen av en ny og moderne havneterminal, som skal betjene industrien i området, opplyser Grenland Havn. Frier Vest har dessuten sikker farled, enkel tilgang til motorvei og fremtidig jernbane, og kort vei til havneterminaler og eksportmarked.

– Områdereguleringen for Frier Vest ble godkjent av Bamble kommune i februar i år. Reguleringen omfatter cirka 3.200 mål, dette inkluderer Ineos og nye 600 mål, forklarer Finn Flogstad.

Kanskje første innflytter?

Samarbeidskonstellasjonen Joint Battery Initiative, som teknologiselskapet Panasonic, energiselskapet Equinor og industrikonsernet Hydro står bak, sendte i desember ut en åpen invitasjon til regioner, som kan tilby etableringsmuligheter for en batterifabrikk til mange milliarder kroner. Tomten må være på 400 mål og med mulighet for utvidelse til 1.000 mål. Tomten må være byggeklar innen 2023, og fabrikken skal etter planen startes opp i 2025. Fabrikken vil etter sigende trenge 2.000 ansatte i en oppstartsfase. Frier Vest Holding AS overleverte Grenlands tilbud.

Joint Battery Initiative så for seg 15–20 mulige tilbydere.

– Det blir en tøff kamp om å tiltrekke seg en etablering av battericellefabrikk i Norge. Hele 82 tilbud fra hele landet har blitt sendt inn. På Frier Vest er vi i stand til å tilfredsstille alle kravene fra batteriprosjektet, så vi har stor på at Grenland kan være en av finalistene, sier nyansatt daglig leder i Frier Vest Holding, Geir Vala.

Klar for sluttspurt

Om kort tid vil Joint Battery Initiative ta beslutningen om hvilke tre søkere som går videre til siste runde – før beslutningen om lokasjon tas. Grenland håper at Frier Vest er med blant de tre.

– Grenland og Frier Vest har alle forutsetninger for å huse et slikt anlegg, sa Roy Vardheim, styreleder i både Frier Vest Holding AS og Grenland Havn IKS, da tilbudet var levert til joint Battery initiative. Han har stor tro på at Frier Vest vil være med i finalen.

Med eller uten batterifabrikk, vil Frier Vest vokse. Spesielt tyngre industri som har behov for kraftforsyning, store arealer, nærhet til sjøen, transport og industriell infrastruktur og støttefunksjoner, kommer til å tiltrekkes av området. Etableringen av industrinæringsområdet vil bringe arbeidsplasser til Grenland. Service- og leverandørnæringen i regionen vil i årene som kommer få et skikkelig vitamintilskudd.

Selger grus og stein

Og Frier Vest er i ferd med å tjene penger. Norsk Pukkservice AS tar ut sprengstein, pukk og grus, som selges og skipes ut.

– Det var en del av businesscaset vårt – at vi raskt skulle få inntekter av det nye selskapet, forteller Finn Flogstad.

Powered by Labrador CMS