Forskningspris til Olav Eidhammer

Forsker Olav Eidhammer ved Transportøkonomisk institutt (Tøi) er tildelt DB Schenkers Forskningspris for logistikk og transport 2015.

Publisert Sist oppdatert

Utdelingen fant sted på Transport og Logistikk på Gardermoen 19. oktober.

Prisen skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Diplomet og prisen på 50.000 kroner ble overlevert av administrerende direktør Michael Holmstrøm i DB Schenker.

Olav Eidhammer er utdannet Cand. Oecon og har arbeidet som forsker på TØI siden 1971. I juryens begrunnelse heter det at prisvinneren har lang erfaring både fra administrativ og faglig forskningsledelse foruten omfattende forskningsarbeid innen godstransport og næringslivsrettet forskning. Han har hele tiden hatt næringsliv og godstransport som arbeidsfelt og er en anerkjent ressurs i fagmiljøet i Norge og internasjonalt.

Rekruttering

Eidhammer har også bidratt til rekruttering av yngre forskere til fagfeltet. De senere årene har han også vært knyttet til prosjekter finansiert av EUs rammeprogram hvor det er sterk konkurranse om forskningsmidlene. Det trekkes også fram at Eidhammer har publisert sin forskning i anerkjente tidsskrifter og vært aktiv når det gjelder å formidle resultater fra forskningen til brukerne.