Kjell Ivar Maudal ser seg tilbake med stolthet når han nå går tilbake til flybransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Kjell Ivar Maudal ser seg tilbake med stolthet når han nå går tilbake til flybransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Går til luftfartens komplekse logistikk

- Luftfart er kompleks logistikk, men har samtidig stort potensial for å sende større mengder gods i nye systemer.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er noe av drivkraften til at Kjell Ivar Maudal nå har forlatt lederrollen for godsterminalene i Bane Nor til fordel for stillingen som Chief Commercial Officer (CCO) i Widerøe Ground Handling AS.

Maudal har hatt en svært sentral rolle i utviklingen av godstransport på jernbane. Jernbane står fortsatt hans hjerte nær, selv om han har skiftet bransjetilhørighet med hovedfokus på Ground Handling.

På Gardermoen møter vi en blid kar som har jobbet med logistikk det meste av sitt yrkesaktive liv, og som konstant ser muligheter for kontinuerlige forbedringer.

– Og hva innebærer din nye rolle?

– Som leder for det kommersielle i Widerøe Ground Handling er min rolle å drive salgs-, markeds- og utviklingsarbeid, samt oppfølging av eksisterende kunder. Dette innebærer kontakt med flyselskaper, lufthavner, cargoselskaper som benytter fly, samt andre partnere på og ved lufthavnene. Luftfart er kompleks logistikk, men har samtidig stort potensial. Det er det som er drivkraften i min nye jobbsituasjon, sier Maudal som nå representerer et selskap etablert på 41 lufthavner i Norge, har en kundemasse på cirka 100 kunder og rundt 2000 medarbeidere. 

– Hvilken betydning har din nye rolle for godstransporten?

– Selv om mitt hjerte fortsatt banker for jernbanen, var stillingen i Widerøe Ground Handling så spennende at jeg ikke kunne si nei, sier Kjell Ivar Maudal. Foto: Per Dagfinn Wolden
– Selv om mitt hjerte fortsatt banker for jernbanen, var stillingen i Widerøe Ground Handling så spennende at jeg ikke kunne si nei, sier Kjell Ivar Maudal. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Innen luftfart er det stort potensial for å sende større mengder gods i nye systemer. Vi har i Norge muligheter til å benytte den infrastrukturen som lufthavnene representerer. Større godsvolumer kan sendes ut fra enkeltdestinasjoner, uten å måtte sende alt via bil og bane til Gardermoen, eller andre lufthavner i Europa først. Dette muliggjør vekst uten for store investeringer, sier Maudal og understreker:

– Fisk fra Nord-Norge kan eksempelvis sendes fra flyplasser i nord til endedestinasjonen uten at dette går på landeveien ut av Norge slik som i dag. Dette vil være en miljøgevinst, men det vil samtidig være økonomisk bærekraftig når systemene først er etablert.

Men vi kan vel ikke gi helt slipp på det som skjer på landjorda, som for eksempel videreutvikling av norsk jernbane. Og her har Maudal et klart budskap til norske politikere:

– Her må politikerne se viktigheten av å utvikle jernbanesystemet. Digitalisering gir muligheter, men det er ofte de harde parameterne som nye krysningsspor og investering i terminalkapasitet som gir muligheter for vekst, understreker Maudal.

I sin innledning på Transport & Logistikk 2019 nylig hadde han hovedfokus jernbanens fordeler og muligheter.

– Godstransport på bane krever langsiktig satsing. Noen gode eksempler på det er Rema og Asko som har hatt suksess med sin satsing. Det er viktig at noen står i bresjen for å fortelle om suksesshistoriene. Hvis ikke er det bare de dårlige historiene som fortelles, sier Maudal.

Han er født i Oslo, men har sin oppvekst fra både hovedstaden og Finnmark.

Maudal startet i ung alder som medarbeider på mottaket i fiskebruk. Etter endt førstegangstjeneste, og i FNs utenlandstjeneste, ble det videre jobbing på Fornebu.

Det ble forskjellige lederstillinger i operative og kommersielle avdelinger innen luftfart, før han gikk til Jernbaneverket høsten 2012.

– Hvorfor forlater du Bane Nor etter sju år?

– Først og fremst fordi det dukket opp en stilling som var så spennende at jeg ikke kunne si nei. Det var ikke en lett avgjørelse siden det fortsatt er uforløst potensial innen gods på bane.

– Du har opplevd en rivende utvikling, ikke minst i forhold til godstransport på skinner. Hva har vært mest fremtredende? 

– Tømmerbransjens evne til å omstille seg etter at den norske industrien ble lagt ned. Uten svensk industri og jernbanen som transportløsning, ville vi ikke hatt den avvirkningen av norsk skog som vi har i dag. Samtidig klarte man i jernbaneverket og nå Bane NOR å få et enda sterkere kundefokus. Man har gått fra å være etat til å være en bedrift med kunden i fokus, sier Maudal som fremhever at reisen er nok ikke over, selv om den er på god vei.

Kjell Ivar Maudal har erfart den rivende utviklingen innen norsk luftfart. Som tidligere ansatt i Widerøe, og senere SAS, husker han godt flyttingen av Norges hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen. Her ved oversiktsbildet av nye Gardermoen i 1999. Foto: Per Dagfinn Wolden
Kjell Ivar Maudal har erfart den rivende utviklingen innen norsk luftfart. Som tidligere ansatt i Widerøe, og senere SAS, husker han godt flyttingen av Norges hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen. Her ved oversiktsbildet av nye Gardermoen i 1999. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Det pågår fortsatt omstillingsprosesser som jernbaneforetakene må igjennom. Konkurransen på bane, som kom rundt 2010, har bidratt til at etablerte selskaper må tenke nytt og justere sin forretning etter det «nye bildet». Samtidig vil vi nok i fremtiden se flere jernbaneforetak som jobber over landegrensene i hele Europa, sier Maudal.

– Hva må gjøres videre for å møte trykket fra lastebilen og konkurransen fra veitransporten?

– Det ligger stort potensial for mere gods på bane i fremtiden. Ved å se utover landegrensen og benytte seg av etablerte godskorridorer, kan man sikre en effektiv bruk av tog på lengre strekninger. ColliCares satsing med Italia-toget viser at det er mulig å få til.

– Hva er realistiske mål?

– Det er krevende å tallfeste. Men satsing på de riktige tiltakene sikrer en større overføring til bane. Lengre tog, bedre krysningskapasitet og terminaler med mer automatisert drift vil bidra til et løft for jernbanegodset. Jeg tror vi i Norge må følge de europeiske landene som satser på 750 meter lange tog, sier Maudal.

– Du bærer preg av stort engasjement. Hva er drivkraften?

– Det er et sterkt ønske om å lykkes, ikke bare på egne vegne, men spesielt for kundene og medarbeiderne. En verden som er i stadig endring krever at man som leder engasjerer seg og setter retning. Digitalisering gir muligheter, men som også betyr at våre oppgaver blir endret. Det er bedre å ligge i forkant enn å bli akterutseil.

– Hva er dine sterkeste sider og ressurser?

– Sterk drivkraft, detaljfokus og evne til å lære nye ting. Jeg ønsker å vite hvordan ting henger sammen og hva vi kan bidra med for å forbedre systemet.

– Har du et forbilde som leder – i så fall hvem og hvorfor?

– Jeg har hatt mange forskjellige ledere, mange gode og noen med utviklingspotensialer. Som person og leder har jeg lært mye av alle og det har nok bidratt til at jeg også har utviklet meg til den jeg er i dag. Skulle jeg trekke frem noen vil det være konsernsjefen i Bane Nor, Gorm Frimannslund. Han er en person som gir tillit til sine ledere i forvissning om at de klarer å mestre den. Dersom du vet å benytte denne egenskapen riktig gis det muligheter for personlig utvikling, nye oppgaver samt større tillit i nye roller.

– Hvordan tenker du selv når du ansetter folk?

– Jeg tenker først og fremst på at jeg vil ha et komplementært team. Det er ikke noe poeng i å ansette en kopi av seg selv. Jeg ser altfor ofte at noen ledere velger personer med samme type utdannelse eller egenskaper som seg selv. For å utvikle seg trenger man nye impulser og tilbakemeldinger. Det får man av mennesker med annen profil og kompetanse enn det man selv innehar, avslutter den nye Chief Commercial Officer (CCO) i Widerøe Ground Handling AS. 

Kjell Ivar Maudal skal nå drive salgs-, markeds- og utviklingsarbeid for Widerøe Ground Handling.
Kjell Ivar Maudal skal nå drive salgs-, markeds- og utviklingsarbeid for Widerøe Ground Handling.
Powered by Labrador CMS