Gjennomslag for flyspeditørene

– Kanskje ikke en revolusjon, men i alle fall en milepel for norske flyspeditører.

Publisert

Styreleder Stein Arve W. Sørensen i Norske Flyspeditørers Forening (NFF) forteller til MTlogistikk at han er svært fornøyd med at flyspeditører og terminalholdere endelig kan screene flyfrakten selv. Dette har hittil vært forbeholdt vektere.

Fantastisk reise

– Nå har vi fått en lovendring i politivedtektene som gjør det mulig for andre enn vektere å gjennomføre screening med røntgenmaskin, forteller Sørensen, og som fortsetter:

- Det har vært en fantastisk reise, hvor vi gjennom to år har jobbet med denne lovendringen. Dialogen med Politidirektoratet, Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartement og Justis- og beredskapsdepartementet har resultert i at både speditører og terminalholdere endelig har fått status som operatører for flyfrakt.

Med flere aktører som kan screene, betyr det også større konkurranse. Dette kan gi en lavere enhetskostnad, og vi er nærmere det regimet man har i Sverige, sier Sørensen.

Tar gjenvalg

Stein Arve W. Sørensen har sagt ja til gjenvalg som styreleder i Norske Flyspeditørers Forening på foreningens generalforsamling i mai. Sørensen er direktør ved Jetpaks hovedkontor i Stockholm med ansvar for strategisk virksomhet, samtidig som han er adm. direktør i Jetpak Borg i Norge. Han er også med i Jetpak Groups lederteam, og er nå bosatt i Stockholm.