Tom-Erik Østreng ny senior-topp

Logistikk-seniorenes nye leder, Tom-Erik Østreng. Foto: Per Dagfinn Wolden
Logistikk-seniorenes nye leder, Tom-Erik Østreng. Foto: Per Dagfinn Wolden

En garvet samlaster med bred bransje-erfaring

Et halvannet år etter at Tom-Erik Østreng takket av som samlaster, etter nærmere 50 år i bransjen, ble han tirsdag denne uken valgt til logistikkseniorenes nye leder.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Østreng besto Kongeriket Norge på 1970- og 1980-tallet av mange «småkonger», hvorav de med størst makt var fylkenes Samferdselssjefer.

Nå er han selv blitt, kall det gjerne «småkonge», for Seniorgruppen i logistikkforeningen, Østlandet.

Den garvede samlasteren har fulgt utviklingen innen transport og logistikk i nærmere 50 år. I august 2020 gikk han over i pensjonistenes rekker.

Østreng som i alle år har representert utøver- og leverandørsiden har erfart både utfordringer og muligheter siden han startet i bransjen i 1972.

Etter to år i Nordiske Godssentraler gikk veien videre til 15 år i Linjegods, 17 år i Nor-Cargo og 14 år i Posten/Bring.

Nå lener han seg litt tilbake med sine betraktninger rundt transport- og logistikkutviklingen. Men når det er sagt, så følger han med i høyeste grad på det som skjer både nasjonalt og internasjonalt innen transport- og logistikknæringen.

Det er ikke for ingenting at Østreng kanskje er den som kan mest om samlasting i Norge i dag.

Han har vært med på flere milepeler i bransjen. Det være seg da Schenker i 2005 overtok alle aksjene i Linjegods AS. Eller i 2001 da Tollpost Globe solgte 50 prosent av aksjene til Svenske Posten, for så i 2008 å selge resterende 50 prosent til PostNord.

De store blir større

Den nye senior-lederen viser til at de store blir større:

I dag er Posten eier av Bring, PostNord er eid av svenske og danske Posten, DHL eies av Deutsche Post og DB Schenker av Deutsche Bahn. Og postselskapene i Frankrike, Nederland og Storbritannia er store innen stykkgods og pakker.

Og når vi spør Østreng om fremtiden får vi følgende som svar:

- En «gammel» mann skal være forsiktig med å spå, men det er en ting som er sikkert, så lenge det bor mennesker på denne kloden og det finnes bedrifter, trenger vi transport og logistikk for å overleve. Jeg håper at vi klarer å få nok norske sjåfører, at vi får enda mer miljø inn i tankesettet vårt. Det er dessuten av største viktighet at våre kunder innser at miljø koster, og at vi må dele på regninga. Det er dessuten viktig at vi klarer å utnytte bane og sjø mer enn i dag, sier Tom-Erik Østreng.

Og han har heller ikke lagt all sin kunnskap og viten om transport og logistikk på hylla, pensjonist til tross.

I rollen som Seniorgruppens leder har han nå full anledning til å fortsatt gi råd og tips til alle interesserte, sammen med de andre nestorene i bransjen.

Det nye styret

Tom-Erik Østreng, leder (tidligere nestleder), styremedlemmer: Arne Turtumøygard, Birger Solvang, Andreas Brevig, Tord Brun Knudsen, Terje Stuve (ny i styret).

Andreas Haugen går ut. Han har vært styremedlem siden Seniorgruppen ble etablert i 2006.

Powered by Labrador CMS