NFFs styreleder, Synnøve Thormodsæter, er en sterk pådriver til at flyspeditørene setter nye og sterke fotavtrykk innen flyve-gods.

NFF i flyfrakt-modus

Flyspeditørene flyr inn i det nye året med mål om å sette nye og sterke fotavtrykk innen flyve-gods.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske Flyspeditørers Forening (NFF) har en svært sentral rolle for at frakt av fersk laks skal være en viktig inntektskilde for flyselskapene.

Det er en kjensgjerning at det stilles stadig nye krav til transportbransjen om hurtighet og presisjon. Dette gjenspeiles også hos flyspeditørene.

Likevel forteller NFFs styreleder, Synnøve Thormodsæter, oss at det går svært bra med flyspeditørene om dagen.

Den nasjonale flyfraktlederen i Kuehne+Nagel (K+N), Bergen, er en sterk pådriver til at flyspeditørene setter nye og sterke ra fotavtrykk innen flyve-gods.

Viktig gruppe

– Nå har vi fokus på en mer effektiv og kostnadsbesparende frakthåndtering ved inn- og utlevering av gods på flyterminalene. Stadig utvikling innen elektroniske fraktløsninger gir oss en stor miljøgevinst, i tillegg til at håndtering av flyfrakt kan utføres på en mer effektiv måte, forteller Thormodsæter, og som understreker følgende:

- Ellers er det viktig for meg å ha nærhet til medlemmenes utfordringer, særlig med tanke på effektive løsninger og en produktiv utvikling.

NFFs styreleder forteller også med stor tilfredshet at foreningen vokser med tilstrømming av nye medlemmer.

– Vårt hovedfokus er effektivisering av bransjens IT-løsninger til beste for flyselskaper, handling-agenter og flyspeditører. Effektivisering av rutiner i samarbeidet med flyfraktterminalene, og ikke minst sette fokus på viktigheten av norsk flyfrakt, er og sentrale oppgaver, sier Thormodsæter.

Hun fremhever også securityrutiner/kostnader ved screening og transportørgodkjenning gjennom Luftfartstilsynet som viktige utfordringer å ta tak i.

NFF-lederen har bred erfaring innen flyfrakt, blant annet 30 års ansiennitet i Kuehne+Nagel-systemet.

Starten var jobb i Inter Freight Services som ble kjøpt opp av J. Martens i 1999, og som igjen ble overtatt av K+N i 2009. Hun jobbet også som Airfreight operator i Universal Cargo, Bergen Lufthavn, i perioden 1985 – 1989.

Thormodsæter overtok som NFFs styreleder etter Stein Arve W. Sørensen som på foreningens årsmøte i mai i fjor trakk seg etter 10 år i ledervervet.

Kuehne+Nagels National Airfreight Manager er imidlertid fast bestemt på å fortsette som pådriver og nettverksbygger for bransjen.

Krever stå på-humør

Hun er bevisst på at flyspeditør-bransjen krever engasjement, kreativitet, og ikke minst det å være løsningsorientert for å møte utfordringene. Bransjen står styrket ved at stadig flere ser på flyfrakt som en investering, fremfor en utgiftspost.

- Målet, ifølge Thormodsæter, må være et mer effektivt flyfraktmarked med en velutviklet infrastruktur tilpasset flybransjen.

- Det gir muligheter for enda større bruk av fly til sending av gods, sier flyspeditør-bransjens fremste talerør.

Hun fremhever at NFF årlig arrangerer to store faglige seminarer for medlemmene, i tillegg til et sosialt arrangement, og med god oppslutning rundt arrangementene.

Powered by Labrador CMS