– Dette er en kraftig nedtur for sjøveis fisketransport, sier en skuffet Paul Ingvar Dekkerhus, havnedirektør i Nord-Trønelag Havn Rørvik. Foto: Per Dagfinn Wolden
– Dette er en kraftig nedtur for sjøveis fisketransport, sier en skuffet Paul Ingvar Dekkerhus, havnedirektør i Nord-Trønelag Havn Rørvik. Foto: Per Dagfinn Wolden

– En fadese og nedtur for sjøveien

– Dette er en kraftig nedtur som gir store forsinkelser i arbeidet med økt transport av fisk sjøveien.

Publisert

Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik (NTHR) er ikke nådig i sin kritikk av politikernes og Kystverkets tildeling av midler fra insentivordningen.

Tirsdag skrev Mtlogistikk at de tre rederiene Color Line AS, Hav Lines AS og Viasea AS har fått innvilget 70 mill. kroner fra tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø, og at ytterligere 1,8 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø, gjennom støtte til godsoverføring.

Les saken: 70 millioner til tre rederier 

Det betyr at Grip Ship, NTS, Norheim Shipping, Wallenius Wilhelmsen AB og Storm Offshore, som også hadde søkt om midler, ikke får støtte i denne runden.

– Svært betenkelig

Dette finner havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus svært betenkelig, og spør seg om hvilket samfunnsregnskap som legges til grunn.

- Valget burde stått mellom NTS og Grip Ship, eller at begge disse hadde fått tilskuddet. Det er jo slike ruter som vi har kjempet for og med politisk støtte over tid, forteller en svært skuffet Dekkerhus, og fortsetter:

- Kystverkets hovedkontor burde nok tenkt mere samfunnsstøtte og på hva som sikrer fortsatt verdiskapning i Norske kystsamfunn.

Tilskudd til godsoverføring skal bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter som flytter gods fra vei til sjø. Støtten avgrenses hovedsakelig til den samfunnsnytten som realiseres ved overføringen. Beregningen av denne gjøres ved hjelp av Kystverkets beregningsverktøy.

– Må rettes opp i Statsbudsjettet

- Ansvaret ligger på politikernes skuldre og førstkommende mulighet for å rette opp fadesen er behandling av statsbudsjett for 2019, understreker havnedirektøren i den midt-norske havnen.

Ifølge Dekkerhus er sjøtransport av sjømat noe som Nord-Trøndelag Havn har jobbet med over flere år sammen med samarbeidspartnere i kysthavnalliansen.

- Gjennom dette arbeidet la vi sammen med daværende statssekretær og samferdselsminister grunnlaget for insentivordningen. Kystverket har fulgt opp denne satsningen med å gi stønad til byggingen av både Hitra- og Kråkøya Kysthavn. Under åpningen 29. mai viste tidligere fiskeriminister til viktigheten av den satsningen som her gjøres, forteller Dekkerhus som understreker at han har fått beviset på at sjøtransport ikke er sexy nok når insentivordningen mangler bevilgninger til å kunne gjennomføre gode tiltak til godsoverføring til sjø.

Et stort spørsmålstegn

- Politikerne snakker om viktigheten av godsoverføring fra vei til sjø og bane. Skuffelsen over at det ikke finnes politisk vilje til å bevilge tilstrekkelig med midler til insentivordningen slik at de kan få støtte er derfor enorm, sier Dekkerhus og fortsetter:

- Når man da i tillegg ser at det prosjektet som faktisk får støtte til å gjennomføre sjøtransport av sjømat, Hav Line, er et konsept som ønsker å eksportere arbeidsplasser og næringsutvikling fra kystsamfunnene og ut av landet, så kan man spørre seg hva det er som foregår.