Kjøretøy på vei opp Grøtfjordfjellet får forkjørsrett, mens kjøretøy motsatt vei får vikeplikt.
Kjøretøy på vei opp Grøtfjordfjellet får forkjørsrett, mens kjøretøy motsatt vei får vikeplikt.

Fulle fiskevogntog får forkjørsrett

Statens vegvesen vil gi forkjørsrett for fisketrailere og andre kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet. Sammen med redusert hastighet og varsel om smalere veg skal det forebygge nye utforkjøringer vegen til Tromvika.

Publisert

I vinter har mange tunge kjøretøy stått fast langs fylkesvei 57 til Tromvika. Troms fylkeskommune har derfor bedt Statens vegvesen vurdere strakstiltak som kan forebygge nye utforkjøringer, ikke minst for å møte sjømatnæringens behov for en forutsigbar vei.

Dette opplyser Statens vegvesen på nett.

Etter ønske fra utviklingslaget i Tromvika har Statens vegvesen testet lysregulering av den mest kritiske delen av strekningen.

- Det er ikke strøm i området, og et system med mobile lys drevet på batteri har vist seg å være uegnet langs denne veien. Avstanden mellom punktene ble for stor. Lysene klarte derfor ikke å kommunisere seg imellom og ga feil signal til trafikantene. Vi frykter også at et batteridrevet system ville blitt for sårbart, særlig på uværsdager når varslingen er viktigst. Siden veien er så smal, vil slike lys komme så langt ut i vegbanen at de også kunne skapt problemer for brøytingen, og i verste fall bli påkjørt, sier seksjonsleder for plan og forvaltning Edel Miljeteig Austlid i Statens vegvesen.

Skilter forkjørsrett

I stedet for den testede løsningen med lysregulert veg, får kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet nå forskjørsrett. Slik kan de bruke hele veibanen om nødvendig, for å komme over de særlig kritiske punktene.

- Forutsetningen er fortsatt at de er riktig skodd, med kjettinger dersom forholdene krever det, sier Austlid.

Kjøretøy på vei i motsatt retning får vikeplikt og mulighet for å stoppe i veilomme med fri sikt mot krysset i Grøtfjorden. Hastigheten blir også satt ned på strekningen, og trafikanter i begge retninger blir varslet om at veien blir smalere.

Rekkverk og jevnere vei

I tillegg til de nye skiltene som gir fullastede vogntog forkjørsrett opp Grøtfjordfjellet, skal Statens vegvesen utbedre de mest kritiske punktene på fylkesvei 57 i området.

For det første skal rekkverket forsterkes. For det andre skal de verste ujevnhetene i veien, der vogntog ofte får problemer, fjernes.