Norwegian Gannet får nå lov til å drive fram til neste sommer.
Norwegian Gannet får nå lov til å drive fram til neste sommer.

Norwegian Gannet har fått dispensasjon

Striden rundt Norwegian Gannet fortsetter, men slakteskipet har nå fått dispensasjon til å operere i ett år.

Publisert

Regjeringen gir miljø- og kvalitetsinnovasjonen Norwegian Gannet midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands. Dispensasjonen gjelder fram til 1. juli 2020.

– Jeg har bestemt at Hav Line får midlertidig dispensasjon fra forskriften. For at selskapet skal ha god tid til å innrette seg, gjelder dispensasjonen frem til 1. juli 2020. Jeg håper at dette vil bidra til at Hav Line finner gode løsninger, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Konseptet til Norwegian Gannet og rederiet Hav Line, er å ta opp laks fra merder i norske fjorder, slakte dem om bord, og frakte dem rett til ett hypermoderne mottaksanlegg i Hirtshals. Striden rundt skipet går på om skipet har rett til å ta med tredjesorteringsfisk, såkalt produksjonsfisk, til utlandet for sortering.

Les bakgrunn: Vil sende laksen snarveien

Myndighetene ønsker ikke dette, da de mener dette kan få uheldige konsekvenser for omdømmet til norsk fisk i utlandet.

- Hever kvaliteten 

– Norwegian Gannet hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, skaper norske kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk. Det er helt i tråd med bestillingene fra politikerne, og vi er glade for at fiskeriministeren nå ser ut til å la fornuften seire over skremselspropaganda fra konkurrentene våre, sier Hav Lines sjef, Carl-Erik Arnesen, i en pressemelding.

Betingelsen er at all produksjonsfisk sendes tilbake til Norge. Hav Line pålegges også å rapportere til Mattilsynet om hvor mye fisk som sorteres ut, og selskapet skal tilrettelegge for tilsyn.

- Jeg er svært opptatt av at vi skal ivareta kvalitet og omdømme til norsk sjømat, både her hjemme og ut i markedet. Det er derfor svært viktig at alle aktører, enten det er lakseslakterier på land, brønnbåter eller slaktebåter, overholder reglene vi har, sier fiskeriministeren.

Vil beviser fordeler

Produksjonsfisken, som har vært kjernen i kritikken mot prosjektet, utgjør rundt 2-3 prosent av volumet til Norwegian Gannet, ifølge Hav Line. Rederiet ser nå frem til å bevise alle fordelene ved prosjektet.

 - Det har blitt brukt utrolig mye skremselspropaganda i denne saken. Dispensasjonen gir ett år der vi får motbevist den. Så må vi lese det regjeringen faktisk har lagt inn i dispensasjonen, og det er en del elementer som ved første gjennomlesing ikke gir helt mening. Men vi håper og tror fornuften er i ferd med å seire nå, sier Arnesen.