Passasjertog kommer til å bruke snaut 20 minutter på reisen gjennom den 57 kilometer lange tunnelen.
Passasjertog kommer til å bruke snaut 20 minutter på reisen gjennom den 57 kilometer lange tunnelen.

260 godstog daglig gjennom verdens lengste tunnel

Gotthard Basetunnelen har kostet over 100 milliarder kroner å bygge.

Publisert

Tidligere i desember åpnet verdens lengste og dypeste jernbanetunnel – Gotthard Basetunnelen – i Sveits. Trafikken gjennom tunnelen er satt i gang, og det er ventet at så mye som 260 godstog og 65 passasjertog kommer til å kjøre gjennom tunnelen daglig ved maksimal kapasitet.

Det har tatt 17 år å bygge tunnelen under Alpene.
Det har tatt 17 år å bygge tunnelen under Alpene.

Tunnelen er et viktig bindeledd mellom Sentra- og Sør-Europa og koblingen mellom Rotterdam i nord og Genova og resten av Italia blir sett på som svært viktig. Håpet er at tunnelen kan øke godsmengden på jernbane drastisk på de strekningene som er aktuelle.

Gotthard Basetunnelen er 57 kilometer lang, og er på sitt dypeste 2450 meter under fjellet over. Den går i to separate løp, og det har tatt 17 år å bygge tunnelen til en totalkostnad på i overkant av 100 milliarder kroner.

Den sveitsiske togoperatøren Hupac er blant selskapene som gleder seg til å utnytte de nye mulighetene. Blant fordelene er at forbindelsen mellom Sveits og Italia nå er mye mindre utsatt for forsinkelser og stengninger på grunn av været, samt at strekningen er kortet ned med 30 kilometer. Det er lagt til grunn at godstog skal trafikkere tunnelen med en hastighet på 100 km/t, mens passasjertog skal kjøre dobbelt så fort.

På sitt meste vil det kunne gå 260 godstog i døgnet gjennom tunnelen.
På sitt meste vil det kunne gå 260 godstog i døgnet gjennom tunnelen.

Man vil også slippe å bruke ekstralokomotiver for å få tunge tog opp dagens streking, samt at energiforbruket blir redusert kraftig på strekningen når man slipper å kjøre den gamle, bratte og snirklete fjellruten.